Προκαθορισμένο Έργο: Υποβοηθούμενη εθελοντική επιστροφή και επανένταξη (AVRR)

Φορέας υλοποίησης: Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ)
Αποτέλεσμα: Ομαλή και ανθρώπινη εθελοντική επιστροφή μεταναστών και ευάλωτων ατόμων
Ποσοστό επιχορήγησης: 100%
Ποσό χρηματοδότησης έργου: 1,000,000 ευρώ

Το έργο, διάρκειας εννέα μηνών, στοχεύει στην παροχή βοήθειας εθελοντικής επιστροφής και επανένταξης σε μετανάστες οι οποίοι, όντας σε ευάλωτη κατάσταση, εκφράζουν την επιθυμία τους να επιστρέψουν στη χώρα καταγωγής τους. Το έργο απευθύνεται σε 200 μετανάστες που βρίσκονται σε ευάλωτη κατάσταση, περιλαμβάνοντας, μεταξύ άλλων, μονογονεϊκές οικογένειες, θύματα εμπορίας ανθρώπων, μετανάστες με προβλήματα υγείας, ασυνόδευτα παιδιά και ηλικιωμένους μετανάστες. Συγκεκριμένα το έργο πρόκειται να υποστηρίξει 80 άτομα τα οποία θα μπουν στο πρόγραμμα επανένταξης λαμβάνοντας οικονομική βοήθεια ύψους 1700ευρώ/ άτομο, 40 οικογένειες (3μελείς κατά μέσο όρο) οι οποίες θα μπουν στο πρόγραμμα επανένταξης λαμβάνοντας οικονομική βοήθεια ύψους 2000ευρώ, καθώς και οικονομική βοήθεια 1000ευρώ/ άτομο, η οποία δίνεται άπαξ, κατά την αναχώρησή του από την Ελλάδα.

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο, εδώ.