Προκαθορισμένο Έργο: Υποβοηθούμενη εθελοντική επιστροφή και επανένταξη (AVRR)

Φορέας υλοποίησης: Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ)
Αποτέλεσμα: Ομαλή και ανθρώπινη εθελοντική επιστροφή μεταναστών και ευάλωτων ατόμων
Ποσοστό επιχορήγησης: 100%
Ποσό χρηματοδότησης έργου: 1,000,000 ευρώ

Το έργο στοχεύει στην παροχή βοήθειας εθελοντικής επιστροφής και επανένταξης σε μετανάστες οι οποίοι, όντας σε ευάλωτη κατάσταση, εκφράζουν την επιθυμία τους να επιστρέψουν στη χώρα καταγωγής τους.

Το έργο απευθύνεται σε 290 μετανάστες που εντοπίζονται κυρίως στα ελληνικά σύνορα και βρίσκονται σε ευάλωτη κατάσταση, περιλαμβάνοντας, μεταξύ άλλων, μονογονεϊκές οικογένειες, θύματα εμπορίας ανθρώπων, μετανάστες με ανάγκες υγείας και γενικότερης βοήθειας, ασυνόδευτα παιδιά και ηλικιωμένους μετανάστες. Οι ωφελούμενοι θα λάβουν ολοκληρωμένη βοήθεια, βασισμένη στην εμπειρία που απέκτησε ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης μέσα από τη μακρόχρονη υλοποίηση του Προγράμματος Εθελούσιας Επιστροφής. Το έργο πρόκειται να υλοποιηθεί από το γραφείο του ΔΟΜ στην Ελλάδα.

Η πανδημία του COVID-19 έφερε νέες προκλήσεις όσον αφορά στις διαδικασίες υποδοχής στα σύνορα, τη διαδικασία ασύλου και τις εγκαταστάσεις στέγασης, καθώς επίσης τις υπηρεσίες που παρέχονται σε μετανάστες. Οι μετακινήσεις έχουν επηρεαστεί σοβαρά (είτε περιορίζονται είτε αναστέλλονται πλήρως) σε πολλές χώρες παγκοσμίως, καθώς έχουν τεθεί αρκετοί περιορισμοί και μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τις αρμόδιες κυβερνητικές αρχές για την πρόληψη της εξάπλωσης της πανδημίας.