Προκαθορισμένο Έργο: Αυξημένες ευκαιρίες κοινωνικής ένταξης για ευάλωτα άτομα

Φορέας υλοποίησης: SolidarityNow
Αποτέλεσμα: Αυξημένες ευκαιρίες κοινωνικής ένταξης για ευάλωτα άτομα
Ποσοστό επιχορήγησης: 100%
Ποσό χρηματοδότησης έργου: 450 χιλιάδες ευρώ

Το έργο αφορά στη χρηματοδότηση του Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Αθήνας του SolidarityNow, για ένα χρόνο (Αύγουστος 2022- Ιούλιος 2023), με στόχο την παροχή άμεσης βοήθειας σε ανθρώπους που κινδυνεύουν από κοινωνική περιθωριοποίηση και αποκλεισμό, προετοιμάζοντας παράλληλα το δρόμο για την ενδυνάμωση και ανεξαρτητοποίησή τους.

Στο πλαίσιο αυτού του χρηματοδοτικού κύκλου ενισχύεται η λειτουργία των υπηρεσιών που παρέχονται δωρεάν στο Κέντρο: α) κοινωνική υπηρεσία, β) ψυχολογική υποστήριξη-συμβουλευτική, γ) νομική υπηρεσία, δ) λογιστική υπηρεσία, και ε) υπηρεσία απασχολησιμότητας.

Το Κέντρο Αλληλεγγύης Αθήνας (ΚΑΑ), από το Δεκέμβριο του 2014 που εγκαινιάστηκε, αποτελεί παράδειγμα βέλτιστης πρακτικής συνεργασίας μεταξύ ενός δημόσιου φορέα (Δήμος Αθηναίων) και της Κοινωνίας των Πολιτών. Στο Κέντρο ακολουθείται η πολιτική των «ανοιχτών θυρών»: οι υπηρεσίες του απευθύνονται σε όλους όσοι έχουν ανάγκη, με μοναδικό κριτήριο την ευαλωτότητά τους.

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο εδώ.

Χρηματοδοτικός κύκλος 2014-2021

Αποτέλεσμα: Αυξημένες ευκαιρίες κοινωνικής ένταξης για ευάλωτα άτομα
Ποσοστό επιχορήγησης: 100%
Ποσό χρηματοδότησης έργου: 2 εκατ. ευρώ
Κατάσταση: Ολοκληρώθηκε

Το έργο αφορά στη χρηματοδότηση του Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Αθήνας του SolidarityNow, για δύο χρόνια (Μάιος 2019-Μάιος 2021), με στόχο την παροχή άμεσης βοήθειας σε 10,000 ανθρώπους, οι οποίοι κινδυνεύουν από κοινωνική περιθωριοποίηση και αποκλεισμό, προετοιμάζοντας παράλληλα το δρόμο για την ενδυνάμωση και ανεξαρτητοποίησή τους.

Το Κέντρο Αλληλεγγύης Αθήνας (ΚΑΑ), από το Δεκέμβριο του 2014 που εγκαινιάστηκε, αποτελεί παράδειγμα βέλτιστης πρακτικής συνεργασίας μεταξύ ενός δημόσιου φορέα (Δήμος Αθηναίων) και της Κοινωνίας των Πολιτών. Στο Κέντρο ακολουθείται η πολιτική των «ανοιχτών θυρών»: οι υπηρεσίες του απευθύνονται σε όλους όσοι έχουν ανάγκη, με μοναδικό κριτήριο την ευαλωτότητά τους.

Η ολιστική προσέγγιση που ακολουθείται, γίνεται δυνατή μέσω συμπληρωματικών υπηρεσιών που προσφέρονται στο Κέντρο: α) κοινωνική υπηρεσία, β) ψυχολογική υποστήριξη-συμβουλευτική, γ) νομική υπηρεσία, δ) λογιστική υπηρεσία, ε) υπηρεσία απασχολησιμότητας και στ) Κέντρο για το Παιδί, υπηρεσία που παρέχεται από την οργάνωση «Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού».

Στο πλαίσιο του έργου, και προκειμένου να εξασφαλίζεται και να διατηρείται η παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών, το SolidarityNow επιδιώκει και πραγματοποιεί συνέργειες με φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών, εντάσσοντας νέες δράσεις και προγράμματα στο συνολικό του έργο. Στόχος των συνεργασιών είναι η κάλυψη των αναγκών των ευπαθών πληθυσμών και η παροχή πρακτικών λύσεων, όσο πιο γρήγορα και αποτελεσματικά γίνεται. Το Κέντρο Αλληλεγγύης Αθήνας φιλοξενεί επίσης, κλιμάκιο της Υπηρεσίας Ασύλου για την πραγματοποίηση της καταγραφής ευάλωτων ατόμων, το οποίο λειτουργεί ανεξάρτητα.

Έως σήμερα, οι ωφελούμενοι των υπηρεσιών του Κέντρου Αλληλεγγύης Αθήνας ξεπερνούν τους 73.000.

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο εδώ.