Προκαθορισμένο Έργο: Greece Capacity Building Project – Ανάπτυξη ικανοτήτων για αξιοπρεπή υποδοχή και προστασία των δικαιωμάτων των μεταναστών και των αιτούντων άσυλο στην Ελλάδα

Φορέας υλοποίησης: NORCAP/ Νορβηγικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες
Αποτέλεσμα: Ενίσχυση της ικανότητας των βασικών δομών να διασφαλίζουν την προστασία των ευάλωτων αιτούντων άσυλο, ιδίως των ασυνόδευτων ανήλικων
Ποσοστό επιχορήγησης: 100%
Ποσό χρηματοδότησης έργου: 3,500,000 εκατ. ευρώ

Το “Greece Capacity Building Project” (2019-2021) σκοπό έχει την ενίσχυση των ικανοτήτων στους κρατικούς φορείς-κλειδιά στην Ελλάδα, υπερασπίζοντας τα δικαιώματα των προσφύγων και των μεταναστών και διασφαλίζοντας την αξιοπρεπή υποδοχή, ιδιαίτερα για τους πιο ευάλωτους ανθρώπους, όπως τους ασυνόδευτους ανηλίκους και τα θύματα έμφυλης βίας ή εμπορίας ανθρώπων.

Βασικός φορέας-κλειδί σχετικά με την υποδοχής των αιτούντων άσυλο είναι η Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΥΠΥΤ), η οποία υποστηρίζεται από εμπειρογνώμονες που έχουν διατεθεί στα κεντρικά γραφεία της Υπηρεσίας αλλά και σε Δομές σε πολλαπλές τοποθεσίες ανά την επικράτεια, ως σύμβουλοι Διαχείρισης Δομών Υποδοχής και Φιλοξενίας (SMS Advisors). Μεταξύ των δράσεων για την ανάπτυξη ικανοτήτων (συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης κατά την ώρα εργασίας και στοχευμένων θεματικών εκπαιδεύσεων), οι σύμβουλοι Διαχείρισης Δομών Υποδοχής, αναπτύσσουν πρότυπες διαδικασίες λειτουργίας, με την ενσωμάτωση καλών πρακτικών και προτύπων προστασίας, προσαρμόζοντάς τα στις συγκεκριμένες συνθήκες στο πεδίο.

Το δεύτερο σκέλος του Έργου αφορά στη δημιουργία και λειτουργία του Ελληνικού Εθνικού Μηχανισμού Αναφοράς για την προστασία των θυμάτων εμπορίας ανθρώπων (ΕΜΑ), με την τοποθέτηση εμπειρογνωμόνων καταπολέμησης της Εμπορίας Ανθρώπων (συμπεριλαμβανομένου και νομικού συμβούλου) στην αρμόδια αρχή και συγκεκριμένα στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ), με σκοπό όχι μόνο να αναπτύξουν και βελτιώσουν τα υπάρχοντα εργαλεία, αλλά και πραγματοποιήσουν μία σειρά από εκπαιδεύσεις. Εκτός από τις εκπαιδεύσεις, το κύριο παραδοτέο είναι ένας Πρακτικός Οδηγός για την Αναγνώριση και Παραπομπή Θυμάτων Εμπορίας από τούς επαγγελματίες πρώτης γραμμής. Μέχρι στιγμής, ο Εθνικός Μηχανισμός Αναφοράς (ΕΜΑ) έχει λάβει πάνω από 320 αναφορές και περισσότεροι από 800 επαγγελματίες πρώτης γραμμής έχουν εκπαιδευτεί πάνω σε ζητήματα Εμπορίας Ανθρώπων καθώς και στα εργαλεία και τον ρόλο του Εθνικού Μηχανισμού Αναφοράς.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.