Έργο Πρόσκλησης: A step forward: Ανοικτό Κέντρο Διαμονής για γυναίκες και μητέρες αιτούσες άσυλο και τα παιδιά τους

Φορέας υλοποίησης: Γιατροί του Κόσμου, Ελληνική Αντιπροσωπεία
Αποτέλεσμα: Βελτίωση της ποιότητας στέγασης και άλλων υπηρεσιών παρέχονται σε ανοιχτά κέντρα υποδοχής
Ποσοστό επιχορήγησης: 90%
Ποσό χρηματοδότησης έργου: 994,875 ευρώ

Στόχος του έργου “A Step Forward” είναι να προστατεύσει και να υποστηρίξει γυναίκες και τα παιδιά τους κατά την περίοδο της εξέτασης της αίτησης ασύλου αλλά και η γρήγορη εύρεση βιώσιμων λύσεων για την ομαλή διαβίωσή τους στη χώρα. Το Ανοικτό Κέντρο Διαμονής λειτουργεί προσφέροντας όλες οι απαραίτητες υπηρεσίες στις γυναίκες και τα παιδιά τους, σύμφωνα με τις ιδιαίτερες ανάγκες που χρειάζεται να καλυφθούν, ώστε να αξιοποιηθεί ο χρόνος παραμονής τους στο Ανοικτό Κέντρο.

Το Ανοικτό Κέντρο Διαμονής βρίσκεται σε κεντρικό σημείο της Αθήνας, προσφέροντας εύκολη πρόσβαση σε σημαντικές υπηρεσίες για τις ωφελούμενες γυναίκες, όπως το Μετρό και το Ανοικτό Πολυϊατρείο των Γιατρών του Κόσμου. Η δυναμικότητά του είναι 44 θέσεων, προσφέρει πρόσβαση σε άτομα με κινητικές αναπηρίες, διαθέτει δωμάτιο ΑΜΕΑ καθώς και ειδικά διαμορφωμένους χώρους για σίτιση και δημιουργική απασχόληση. Στόχος του έργου είναι να υποστηριχθούν συνολικά 175 ευάλωτες γυναίκες αιτούσες άσυλο και τα παιδιά τους.

Σε καθημερινή βάση καλύπτονται οι βασικές υλικές ανάγκες και ανάγκες ατομικής υγιεινής καθώς και η σίτιση των ωφελούμενων. Επιπλέον παρέχονται ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγείας, ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, νομικής συμβουλευτικής, διερμηνείας, γλωσσομάθειας, ενδυνάμωσης, δημιουργικής απασχόλησης και ενισχυτικής διδασκαλίας, ενώ σε συνεργασία με τοπικά σχολεία πραγματοποιούνται εγγραφές των παιδιών στο εκπαιδευτικό σύστημα.

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο, εδώ.