Έργο πρόσκλησης με τίτλο: Μεταβατικές δομές φιλοξενίας για ασυνόδευτους ανηλίκους στη Σάμο και τη Χίο

Φορέας Υλοποίησης Αποτέλεσμα προγράμματος στο οποίο συμβάλει το έργο:Ποσοστό Επιχορήγησης:Μέγιστο Ποσό Επιδότησης Έργου:
ΜΕΤΑδρασηΒελτίωση της ποιότητας στέγασης και άλλων υπηρεσιών παρέχονται σε ανοιχτά κέντρα υποδοχής 90%€ 2.224.503

Το έργο προβλέπει τη χρηματοδότηση δύο δομών φιλοξενίας στη Σάμο και τη Χίο. Η προσέγγιση της ΜΕΤΑδρασης είναι ότι οι δομές στα σύνορα πρέπει να έχουν μεταβατικό χαρακτήρα, με κύριο στόχο την άμεση τοποθέτηση των παιδιών, ανεξαρτήτως φύλου και ηλικίας, σε ένα ασφαλές και οικογενειακό περιβάλλον μακριά από τις ακατάλληλες και επικίνδυνες συνθήκες των καταυλισμών στα νησιά (hot spot), έως την μετακίνησή τους στην ενδοχώρα. Το έργο στοχεύει να υποστηρίξει συνολικά 280 παιδιά σε 40 μήνες.

Tags: No tags

Comments are closed.