Έργο Πρόσκλησης: Μεταβατικές δομές φιλοξενίας για ασυνόδευτους ανηλίκους στη Σάμο και τη Χίο

Φορέας υλοποίησης: ΜΕΤΑδραση
Αποτέλεσμα: Βελτίωση της ποιότητας στέγασης και άλλων υπηρεσιών παρέχονται σε ανοιχτά κέντρα υποδοχής
Ποσοστό επιχορήγησης: 90%
Ποσό χρηματοδότησης έργου: 2,224,503 ευρώ

Στόχος των Μεταβατικών Δομών Φιλοξενίας που λειτουργεί η ΜΕΤΑδραση στη Σάμο και τη Χίο, είναι η ελαχιστοποίηση έως και εξάλειψη του χρόνου παραμονής των ασυνόδευτων ανηλίκων στα κέντρα κράτησης, έως ότου ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες από τον νόμο διαδικασίες, για την ασφαλή συνοδεία τους (από την ομάδα συνοδών της ΜΕΤΑδρασης) σε Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων μόνιμου χαρακτήρα ανά την ελληνική επικράτεια. Η δράση αυτή συμβάλλει ουσιαστικά στην προστασία των ανηλίκων από κυκλώματα διακινητών και traffickers και εξασφαλίζει την παροχή κατάλληλων υπηρεσιών μέσα σε ένα ασφαλές περιβάλλον για τα παιδιά.

Οι Μεταβατικές Δομές Φιλοξενίας της ΜΕΤΑδρασης αποτελούν έναν χώρο ασφαλή και κατάλληλα διαμορφωμένο για την ηλικία των ασυνόδευτων παιδιών. Οι εξειδικευμένες διεπιστημονικές ομάδες (ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, ειδικοί παιδαγωγοί και νοσηλευτές) και το βοηθητικό προσωπικό, με τη στήριξη των διερμηνέων της ΜΕΤΑδρασης, προσφέρουν φροντίδα στα παιδιά, εξασφαλίζοντας την κάλυψη των καθημερινών τους αναγκών. Το καθημερινό πρόγραμμα των παιδιών που φιλοξενούνται, εμπλουτίζεται με ποικίλες δραστηριότητες για την ψυχοκοινωνική τους ανάπτυξη και την ανάδειξη των δεξιοτήτων τους. Στις δομές οργανώνονται κοινωνικές, πολιτιστικές, ψυχαγωγικές και εκπαιδευτικές δράσεις. Επίσης, παρέχεται ψυχολογική και κοινωνική στήριξη, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και νομική συμβουλευτική. Από τον Δεκέμβριο του 2015 μέχρι τον Ιανουάριο του 2021 έχουν φιλοξενηθεί στις Μεταβατικές Δομές Φιλοξενίας της ΜΕΤΑδρασης στα νησιά περισσότερα από 265 ασυνόδευτα παιδιά.

Από τον Iούνιο του 2020, οι Μεταβατικές Δομές Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Σάμο και τη Χίο υποστηρίζονται από τα EEA Grants, με στόχο να παρέχουν φιλοξενία σε 280 ασυνόδευτους ανήλικους.

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο, εδώ.