Έργο Πρόσκλησης: FUTURA – Για τη μετάβαση των ασυνόδευτων παιδιών στην ενήλικη ζωή

Φορέας υλοποίησης: IRC Hellas
Αποτέλεσμα: Βελτίωση της ποιότητας στέγασης και άλλων υπηρεσιών παρέχονται σε ανοιχτά κέντρα υποδοχής
Ποσοστό επιχορήγησης: 90%
Ποσό χρηματοδότησης έργου: 1,722,661 ευρώ

Το έργο της ΙRC Hellas, προσφέρει στέγαση σε ασυνόδευτα παιδιά που αιτούνται άσυλο, ηλικίας 16-18 ετών, σε 10 Διαμερίσματα Εποπτευόμενης Διαβίωσης στην Αθήνα.

Στους 33 μήνες του έργου, η ΙRC Hellas θα έχει παράσχει ποιοτική διαμονή και ένα ολοκληρωμένο σύνολο υπηρεσιών εξατομικευμένης υποστήριξης σε τουλάχιστον 120 παιδιά. Κάθε διαμέρισμα του FUTURA φιλοξενεί τέσσερα παιδιά, στα οποία παρέχεται νομική συμβουλευτική, ατομική και ομαδική ψυχολογική υποστήριξη, μη τυπική εκπαίδευση και δραστηριότητες ανάπτυξης δεξιοτήτων, προσαρμοσμένες στις ανάγκες τους, ώστε να ζουν αυτόνομα και να είναι σε θέση να αναλαμβάνουν οικιακές εργασίες, να διαχειρίζονται τον προϋπολογισμό τους και να ζουν αρμονικά, με περιορισμένη επίβλεψη από το προσωπικό.

Τα ασυνόδευτα παιδιά και το προσωπικό της IRC, δημιουργούν από κοινού ατομικά σχέδια δράσης, που περιλαμβάνουν προσωπικούς, εκπαιδευτικούς ή / και επαγγελματικούς στόχους καθώς και τα μέσα για την επίτευξή τους, προκειμένου τα παιδιά που ωφελούνται από το έργο, να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές τους.

Στο πλαίσιο του έργου FUTURA, πραγματοποιούνται ενημερώσεις σε αρμόδιους δημόσιους φορείς και την Κοινωνία των Πολιτών για την πορεία και αποτελέσματα του έργου, όπως επίσης για την ανάπτυξη καλών πρακτικών σχετικά με την Παιδική Προστασία στην Ελλάδα, μέσω εκδηλώσεων, αναφορών και αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η πρώτη διαδικτυακή εκδήλωση πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο, με συμμετέχοντες δημόσιους φορείς, δημοσιογράφους και εργαζόμενες/μένους σε φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών. Ολοκληρώθηκε με πολύ ενδιαφέρουσες συζητήσεις και έστειλε το μήνυμα της ανάγκης ύπαρξης, υποστήριξης και συνηγορίας υπέρ τέτοιων έργων.

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο, εδώ.