Διαχειριστής Επιχορήγησης:

Παράπονα

Εφαρμογή για υποβολή αναφοράς σχετικά με παραβίαση
Οι επιχορηγήσεις του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (EEA and Norway Grants, EEA Grants) και ο Διαχειριστής Επιχορήγησης (ΣΟΛ Crowe & HumanRights360) για τα Προγράμματα «Τοπική Ανάπτυξη και Μείωση της Φτώχειας» και «Άσυλο και Μετανάστευση», ακολουθούν πολιτική μη ανοχής στη διαφθορά και την κακοδιαχείριση. Ακολουθούν μια πολιτική χρηστής διακυβέρνησης, διαφάνειας και λογοδοσίας.

Ο Διαχειριστής Επιχορήγησης έχει δημιουργήσει έναν μηχανισμό καταγγελιών μέσω του οποίου μπορείτε να αναφέρετε τυχόν υποψίες σχετικά με κακή διαχείριση κεφαλαίων, σύγκρουση συμφερόντων ή διαφθορά, σε σχέση με την εφαρμογή των προγραμμάτων «Τοπική Ανάπτυξη και Μείωση της Φτώχειας» και «Άσυλο και Μετανάστευση».

Η αναφορά σας θα ελεγχθεί ακολουθώντας αυστηρό απόρρητο. Σύμφωνα με την Πολιτική Παραπόνων του Διαχειριστή Επιχορήγησης, απαγορεύεται η αποκάλυψη πληροφοριών σχετικά με την ταυτότητα του καταγγέλλοντος, εκτός εάν ο καταγγέλλων έχει δώσει τη συγκατάθεσή του. Μπορείτε επίσης να υποβάλετε το παράπονό σας ανώνυμα.

Για να υποβάλετε το παράπονό σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την τυπική ηλεκτρονική φόρμα καταγγελίας.

Παρακαλούμε αιτιολογήστε το παράπονό σας με όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες και αποδεικτικά στοιχεία.

Τα παράπονα προς τον Διαχειριστή Επιχορήγησης περνούν από την ακόλουθη διαδικασία:
1. Ο Διαχειριστής Επιχορήγησης θα σας επιβεβαιώσει ότι έλαβε το παράπονό σας εντός 1 εργάσιμης ημέρας.
2. Η Επιτροπή Παραπόνων θα αξιολογήσει το παράπονό σας και θα σας ενημερώσει (γραπτώς) για τις αποφάσεις της εντός 10 εργάσιμων ημερών.
3. Εάν το ζήτημα που θέτετε είναι ιδιαίτερα περίπλοκο ή εάν η Επιτροπή Παραπόνων πρέπει να ζητήσει περισσότερες πληροφορίες ή λεπτομέρειες από εσάς ή άλλους, ενδέχεται να χρειαστούν περισσότερες από 10 εργάσιμες ημέρες για να ληφθεί απόφαση. Θα ενημερωθείτε εάν η αξιολόγηση απαιτεί περισσότερες από 10 εργάσιμες ημέρες, μέσα στο διάστημα των 10 εργάσιμων ημέρων.
Φόρμα Επικοινωνίας Παραπονούμενου

Τα παράπονα για παρατυπίες μπορούν επίσης να υποβληθούν σε οποιονδήποτε από τους οργανισμούς (αυτοπροσώπως ή γραπτώς μέσω ταχυδρομείου ή e-mail):

Υπεύθυνος διαχείρισης Κινδύνου και Συμμόρφωσης του Διαχειριστή Επιχορήγησης των Προγραμμάτων “Τοπική Ανάπτυξη και Μείωση της Φτώχειας" και "Άσυλο και Μετανάστευση”
Ταχυδρομική διεύθυνση: Καρνεάδου 25-29. 106 75 Αθήνα, Ελλάδα Email: risk&compliance@asylumandmigration-eeagrants.gr

Γραφείο Χρηματοοικονομικού Μηχανισμού – Γραμματεία Ισλανδίας, Λιχτενστάιν και Νορβηγίας για τις επιχορηγήσεις του Ευρωπαικού Οικονομικού Χώρου και της Νορβηγίας (EEA & Norway Grants)
Ταχυδρομική διεύθυνση: Financial Mechanism Office Rue Joseph II, 12-16 1000 Brussels E-mail: alert-fmo@efta.int

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αναφορά απάτης και παρατυπιών σχετικά με επιχορηγήσεις ΕΟΧ σε άλλους οργανισμούς, επισκεφθείτε: https://eeagrants.org/about-us/contact/report-irregularities

Shopping Basket