Ναι, τα κενά υπολογίζονται στον αριθμό χαρακτήρων.