Ο σχεδιασμός των επιχορηγήσεων του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου περιλαμβάνει συστηματικά δράσεις προς όφελος κοινωνικών ομάδων που κινδυνεύουν από κοινωνικό αποκλεισμό, συμπεριλαμβανομένων των Ρομά. Πράγματι, το πρόγραμμα “Άσυλο και Μετανάστευση” στοχεύει στους αιτούντες άσυλο, ωστόσο, τα προγράμματα που χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα «Τοπική Ανάπτυξη και Μείωση της Φτώχειας», όπως το Κέντρο Αλληλεγγύης της Αθήνας που υλοποιείται από το SolidarityNow, παρέχουν υποστήριξη σε κάθε ευάλωτο άτομο, όπως και οι Ρομά.

Επιπλέον, σημειώστε ότι κάθε οργανισμός που πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας που περιγράφονται στη σελίδα 8, τμήμα 4: “Επιλέξιμοι υποψήφιοι” του κειμένου της ανοιχτής πρόσκλησης, είναι ευπρόσδεκτος να υποβάλει αίτηση για χρηματοδότηση.

Εκτός από αυτό, οι οργανώσεις των Ρομά θα μπορούσαν επίσης να επωφεληθούν από τη συμμετοχή τους στις πρωτοβουλίες της «διμερούς συνεργασίας», οι οποίες αν και μικρότερες σε μέγεθος, μπορούν να προσφέρουν μια σημαντική εμπειρία ανταλλαγής γνώσεων με τις δωρήτριες χώρες, όπως δείχνει η εμπειρία σε άλλες χώρες (Βουλγαρία).