Ο συνολικός σχεδιασμός των επιχορηγήσεων του ΕΟΧ στην Ελλάδα περιλαμβάνει την υποστήριξη των Ρομά. Ωστόσο, όσον αφορά στη τρέχουσα πρόσκληση για «Ανοικτά κέντρα φιλοξενίας για ευάλωτους αιτούντες άσυλο στην Ελλάδα» στο πλαίσιο του προγράμματος «Ασυλο και Μετανάστευση» που χρηματοδοτούν τα EEA Grants, η πρώτη ομάδα στόχος είναι οι ευάλωτοι αιτούντες άσυλο. Σας ενθαρρύνουμε να μελετήσετε τους στόχους της πρόσκλησης και, ειδικότερα, τα κριτήρια επιλεξιμότητας. Για περαιτέρω ερωτήσεις, μην διστάσετε να υποβάλετε ένα αίτημα στην ακόλουθη διεύθυνση info@asylumandmigration-eeagrants.gr.