Η κύρια ομάδα-στόχος είναι οι ασυνόδευτοι ανήλικοι αιτούντες άσυλο ηλικίας κάτω των 18 ετών. Ο στόχος των 75 αναφέρεται στο συνολικό αριθμό των θέσεων στα κέντρα φιλοξενίας. Η ελάχιστη διάρκεια κάθε έργου είναι ένα (1) έτος και όλα τα έργα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως τις 31/12/2023.