Δεν υπάρχει περιορισμός όσον αφορά την ελάχιστη γεωγραφική απόσταση μεταξύ δύο κέντρων και δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των θέσεων που πρέπει να παρέχονται από το κέντρο. Παρόλο που υπάρχουν κάποιες οδηγίες από το ΕΚΚΑ και το AMIF (ΤΑΜΕ), η ανοιχτή πρόσκληση δεν περιλαμβάνει έναν τέτοιο περιορισμό, έτσι ώστε οι υποψήφιοι να μπορέσουν να αναπτύξουν τα ιδανικά τους σενάρια σχετικά με τον αριθμό των θέσεων και τη μορφή του έργου. Ο προτεινόμενος αριθμός θέσεων θα αξιολογηθεί σε σχέση με το εύρος και την ποιότητα των άλλων υπηρεσιών που προτείνονται για την υλοποίηση του έργου.