Δεν αποκλείονται οι ευάλωτοι αναγνωρισμένοι πρόσφυγες, αλλά προτεραιότητα έχουν οι ευάλωτοι αιτούντες άσυλο.