Προς το παρόν δεν υπάρχει τέτοια λειτουργία. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα αποτελεί εργαλείο υποβολής προτάσεων κατά τη διάρκεια της ανοικτής πρόσκλησης και υποβολής εκθέσεων αναφοράς κατά τη διάρκεια της περιόδου υλοποίησης του έργου. Ωστόσο, αν ένας οργανισμός επιδιώκει εταιρική σχέση συναργασίας , αυτό μπορεί να δημοσιευτεί μέσω της ιστοσελίδας του προγράμματος.