Όχι, ένα αμειβόμενο μέλος του προσωπικού δεν μπορεί να είναι και εθελοντής.