Σύμφωνα με το κείμενο της πρόσκλησης, πρέπει να χρηματοδοτηθούν “μακροπρόθεσμες λύσεις στέγασης”, δηλαδή ξενώνες και δομές ανεξάρτητης υποστηριζόμενης διαβίωσης (διαμερίσματα). Τα ξενοδοχεία, οι ασφαλείς ζώνες στα camps και τα καταλύματα που παρέχονται στα κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης θεωρούνται λύσεις έκτακτης ανάγκης ή προσωρινής στέγασης και συνεπώς δεν χρηματοδοτούνται μέσα από την Ανοικτή Πρόσκληση (βλ. Επίσης Νόμο 4554/2018 άρθρο 27). Εντούτοις, τα ξενοδοχεία ως τυπολογία μπορούν να είναι επιλέξιμα εφόσον η προτεινόμενη λειτουργία της επιχείρησης εξυπηρετεί αποτελεσματικά το μακροπρόθεσμο πλάνο της ανοιχτής πρόσκλησης και της προτεινόμενης προσφερόμενης υπηρεσίας, παρέχει αποτελεσματικά μια ολιστική προστασία των παιδιών και φροντίδα των παιδιών.