Στο πλαίσιο της Ανοιχτής Πρόσκλησης, ο “ευάλωτος ανήλικος που προτίθεται να υποβάλει αίτηση ασύλου” αναφέρεται σε ασυνόδευτους ανήλικους και όχι σε συνοδευόμενα ανήλικα παιδιά. Επιπλέον, σημειώστε ότι οι τοποθετήσεις στα κέντρα που χρηματοδοτούνται μέσω επιχορηγήσεων του ΕΟΧ θα διευκολυνθούν μέσω της καθιερωμένης επίσημης οδού παραπομπής παραπομπής για τους ασυνόδευτους ανηλίκους, που γίνονται αποκλειστικά από το ΕΚΚΑ. Τα ασυνόδευτα ανήλικα χωρίς έγγραφα που να αποδεικνύουν ότι αιτούνται άσυλο μπορούν να γίνουν δεκτά, εφόσον παραπέμπονται από το ΕΚΚΑ και εφόσον βρίσκονται σε διαδικασία υποβολής αίτησης ασύλου. Τα Κέντρα διατηρούν την ευθύνη να διασφαλίσουν ότι αυτό θα συμβεί, το συντομότερο δυνατό. (βλέπε επίσης Νόμο 4554/2018 άρθρο 27, Ν. 4636_2019 άρθρο 60).