Πράγματι, το Πρόγραμμα «Τοπική Ανάπτυξη και Μείωση της Φτώχεια» περιλαμβάνει μόνο προκαθορισμένα έργα όπως παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα του προγράμματος. Ωστόσο, στο πλαίσιο του ίδιου προγράμματος, θα δημοσιευθεί στις αρχές του 2020 μια ανοικτή πρόσκληση υποβολής “διμερούς συνεργασίας”. Σε περίπτωση που ο οργανισμός σας πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας που καθορίζονται στην πρόσκληση, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση.