Οι στόχοι που αναμένονται να επιτευχθούν στο πλαίσιο αποτελεσμάτων της ανοικτής πρόσκλησης θα παρακολουθούνται συγκεντρωτικά για όλα τα προς υλοποίηση έργα. Συγκεκριμένα, έως και 2250 ασυνόδευτα ανήλικα και 750 άλλο ευάλωτοι δικαιούχοι αιτούντες άσυλο αναμένεται να επωφεληθούν από κατά τη διάρκεια της περιόδου υλοποίησης των έργων.

Με βάση αυτούς τους στόχους, οι υποψήφιοι για υλοποίησης έργων θα πρέπει να προτείνουν το βέλτιστο σενάριο σύμφωνα με την προτεινόμενη μορφή υλοποίησης, τον προτεινόμενο τύπο ξενώνα και την αναμενόμενη εναλλαγή φιλοξενούμενου πληθυσμού κατά την υλοποίηση του έργου.

Όσον αφορά την εναλλαγή φιλοξενούμενου πληθυσμού, στην πρόσκληση υποδεικνύεται ότι “οι προτάσεις θα πρέπει να παρουσιάζουν τις μεθοδολογίες που χρησιμοποιούνται για την επίτευξη του απαιτούμενου κύκλου εργασιών – η ενδεικτική μέγιστη παραμονή θα πρέπει να είναι περίπου 6 μήνες – και το ετήσιο μέσο μηνιαίο ποσοστό πληρότητας στα κέντρα στήριξης θα είναι 90% “.