Κατ ‘αρχήν, υπάρχει η ίδια ευελιξία στο πλαίσιο αυτής της ανοικτής πρόσκλησης. Ωστόσο, ο ανάδοχος φορέας που θα είναι υπεύθυνος για το πρόγραμμα θα πρέπει να εξισορροπήσει αυτή την συνθήκη με τους στόχους που έχουν τεθεί για την υλοποίηση του έργου.