Η επιλεξιμότητα των δαπανών αρχίζει την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Πράγματι, η προτεραιότητα είναι να λειτουργήσουν οι ξενώνες το συντομότερο δυνατό.