Ναι, οι οργανώσεις υλοποίησης του έργου μπορούν να συνεισφέρουν κατά 5% στις δαπάνες προσωπικού με τους ιδίους οικονομικούς πόρους. Επειδή αυτό μπορεί να δημιουργήσει τον κίνδυνο διπλής χρηματοδότησης, τα φύλλα εργασίας θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως τεκμηρίωση του τρόπου κατανομής του χρόνου εργασίας μεταξύ διαφόρων χρηματοδοτικών πόρων, χορηγών κ.λπ.