Ναι, τα δικαιολογητικά πρέπει να υποβάλλονται τόσο από τον κύριο αιτούντα όσο και από τους εταίρους του έργου.