Τα νομικά έγγραφα μπορούν να υποβληθούν στα ελληνικά.