Σύμφωνα με την ανοικτή πρόσκληση, παράγραφος 4.2, «Οι επιλέξιμοι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν μόνο μία πρόταση ως κύριος αιτών και να συμμετάσχουν σε μία πρόταση ως εταίρος – μπορούν να υποβληθούν συνολικά δύο προτάσεις με τον ίδιο αιτούντα είτε ως αρχηγό είτε ως εταίρος». και παράγραφος 4.11 «… δεν έχουν υποβληθεί περισσότερες αιτήσεις από τον υπεύθυνο του έργου / εταίρο από αυτές που έχουν ρητά εξουσιοδοτηθεί, δηλαδή μία πρόταση ως κύριος αιτών και μία πρόταση ως εταίρος – συνολικά δύο προτάσεις από τον ίδιο αιτούντα είτε ως ηγέτης είτε ως εταίρος.” Μόνο μια αίτηση μπορεί να υποβληθεί από μία ΜΚΟ, ως κύριος αιτών  και μία ακόμη ως εταίρος.