Κατ ‘αρχήν, οι συνδυαστικοί τρόποι φιλοξενίας επιτρέπονται εφόσον κάθε πτυχή προστασίας (των παιδιών) λαμβάνονται επαρκώς υπόψη στην στη μεθοδολογία του έργου. Σε τέτοιες περιπτώσεις, και δεδομένης της διάρκειας των έργων, ο αιτών πρέπει να αξιολογήσει επαρκώς γιατί αυτή η μέθοδος είναι η βέλτιστη και πώς θα εξασφαλίσει ένα εφικτό και οικονομικά αποδοτικό έργο υψηλού αντίκτυπου για τους πληθυσμούς αναφοράς. Να σημειωθεί επίσης, ότι σύμφωνα με την 1.2 παράγραφο της ανοικτής προκήρυξης, το επίκεντρο της πρόσκλησης, όσον αφορά τον πληθυσμό εκτός ασυνόδευτων ανήλικων θα δοθεί κατά προτεραιότητα σε (α) έγκυες γυναίκες και (β) μονογονεϊκές οικογένειες με παιδιά.