1. Μια επικαιροποιημένη έκδοση του Προτύπου πίνακα προϋπολογισμού έχει ανέβει στον ιστότοπο. 2. Μετά την καταχώρηση των δεδομένων σας στην πλατφόρμα υποβολής, όλοι οι υπολογισμοί γίνονται αυτόματα.
  2. Μια επικαιροποιημένη έκδοση του Προτύπου πίνακα προϋπολογισμού έχει ανέβει στον ιστότοπο.

Μπορείτε να επιλέξετε οποιαδήποτε από αυτές τις τέσσερις μεθόδους για τον υπολογισμό των έμμεσων δαπανών.

  1. Τα υποστηρικτικά έγγραφα περιλαμβάνουν α) νομικά, διοικητικά και οικονομικά έγγραφα και β) εσωτερικούς κανονισμούς και πρωτόκολλα. Τα έγγραφα της πρώτης κατηγορίας μπορούν να υποβληθούν στα ελληνικά ή στα αγγλικά. Μεταφρασμένα έγγραφα ενδέχεται να ζητηθούν από τους επιτυχόντες πριν από την υπογραφή της σύμβασης. Τα έγγραφα εσωτερικων κανονισμών πρέπει να υποβάλλονται στα Αγγλικά.