Διαχειριστής Επιχορήγησης:

Ενημέρωση Παραρτημάτων Ανοικτής Πρόσκλησης

Ημερομηνία

Έχουμε επιλύσει ορισμένα τεχνικά ζητήματα και τώρα μπορείτε να βρείτε όλα τα παραρτήματα ενημερωμένα.

Ανατρέξτε στην ενότητα Άνοιγμα κλήσης για λήψη των ενημερωμένων εκδόσεων και υποβολή της πρότασής σας εδώ.

Shopping Basket