Ενημέρωση Παραρτημάτων Ανοικτής Πρόσκλησης

Έχουμε επιλύσει ορισμένα τεχνικά ζητήματα και τώρα μπορείτε να βρείτε όλα τα παραρτήματα ενημερωμένα.

Ανατρέξτε στην ενότητα Άνοιγμα κλήσης για λήψη των ενημερωμένων εκδόσεων και υποβολή της πρότασής σας εδώ.

Comments are closed.