Επέκταση προθεσμίας ανοικτής πρόσκλησης για εξωτερικούς αξιολογητές

Η προθεσμία της πρόσκλησης για εξωτερικούς αξιολογητές παρατάθηκε έως τις 20/01/2020. Κατεβάστε το ενημερωμένο κείμενο πρόσκλησης εδώ.

Comments are closed.