Διαχειριστής Επιχορήγησης:

Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες της Επιτροπής Επιλογής

Ημερομηνία

Οι καιροί που αντιμετωπίζουμε όλοι λόγω της πανδημικής κρίσης COVID-19 είναι πολύ δύσκολες για πολλούς λόγους. Σε αυτό το πλαίσιο, είναι πολύ σημαντικό για την ομάδα μας να διασφαλίσει την ομαλή ανάπτυξη όλων των τρεχουσών διαδικασιών.

Θέλουμε να ανακοινώσουμε ότι το έργο του Selection Comitee ολοκληρώθηκε την περασμένη εβδομάδα, δουλεύοντας αποτελεσματικά και εστιάζοντας μέσω διαδικτυακών συναντήσεων.

Μπορούμε να διασφαλίσουμε τόσο τις επιχορηγήσεις ΕΟΧ όσο και τη Νορβηγία και τους πιθανούς υποστηρικτές του προγράμματος, ότι τα αποτελέσματα του Open Call θα παραδοθούν και θα δημοσιευθούν εγκαίρως.

Σε αυτές τις κρίσιμες στιγμές, δεν μπορούμε να ξεχάσουμε πού επικεντρώνονται οι προσπάθειές μας: #forhumanrightsineurope #forabetterfuture

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από τα EEA Grants και διαχειρίζεται από τη ΣΟΛ Crowe και τη HumanRights360

Shopping Basket