Προκαθορισμένο έργο: Διασφάλιση της ποιότητας των διαδικασιών ασύλου και δωρεάν νομικής συνδρομής σε ευάλωτους αιτούντες άσυλο

Φορέας υλοποίησης: Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες
Αποτέλεσμα: Βελτίωση των επιχειρησιακών διαδικασιών των επιτροπών της ελληνικής υπηρεσίας ασύλου και των επιτροπών προσφυγών
Ποσοστό επιχορήγησης: 100%
Ποσό χρηματοδότησης έργου: 3,000,000 εκατ. ευρώ
Κατάσταση: Ολοκληρώθηκε

Το έργο στόχευε στην παροχή εξειδικευμένης υποστήριξης στην Ελληνική Υπηρεσία Ασύλου και προσφορά νομικής βοήθειας σε ευάλωτους αιτούντες άσυλο που σχετίζονταν με διαδικασίες ασύλου σε πρώτο βαθμό. Το έργο ολοκληρώθηκε τον Φεβρουάριο του 2020.

Το έργο πέτυχε την παροχή της απαραίτητης υποστήριξης στην Υπηρεσία Ασύλου για τη δημιουργία ενός μηχανισμού διασφάλισης ποιότητας (μέσω της ανάπτυξης κεντρικών εργαλείων ποιότητας και SOPs της Υπηρεσίας Ασύλου και παρέχοντας συνεχή υποστήριξη σε νέους και πιο έμπειρους εργαζόμενους σε έναν μεγάλο όγκο περίπλοκων περιπτώσεων). Πέτυχε επίσης να αυξήσει την παρουσία της Υπηρεσίας Ασύλου σε περιφερειακό επίπεδο (γραφεία σε όλη τη χώρα), ενώ συνεχίζει να παρέχει νομική συνδρομή σε πρώτο και δεύτερο βαθμό συμπληρωματικά με το μητρώο των δικηγόρων της Υπηρεσίας Ασύλου.

Συνολικά, το έργο έφτασε τους 7.415 δικαιούχους νομικής βοήθειας (αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες), υποστηρίζοντας άνδρες και γυναίκες (5.022 άνδρες και 2.393 γυναίκες αντίστοιχα). Αυτός ο αριθμός υπερέβη κατά πολύ τον αριθμό του προγραμματισμένου στόχου των 4.500 δικαιούχων, αντικατοπτρίζοντας με αυτό τον τρόπο την αυξημένη ανάγκη για νομική βοήθεια στους τομείς παρέμβασης.

Αναφορικά με τo παραγόμενο αποτελέσματα 3.1 «Υποστήριξη εμπειρογνωμόνων στην Ελληνική Υπηρεσία Ασύλου», η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες τοποθέτησε 18 Συνεργάτες Εμπειρογνώμονες Ασύλου στην Υπηρεσία Ασύλου σε όλη την Ελλάδα και 5 υπαλλήλους στην κεντρική Υπηρεσία Ασύλου, αποτελώντας την ομάδα διασφάλισης ποιότητας της Ύπατης Αρμοστείας. Όσον αφορά στα παραγόμενα αποτελέσματα 3.2: «Δωρεάν νομική βοήθεια σε ευάλωτους αιτούντες άσυλο που σχετίζονται με διαδικασίες ασύλου πρώτου βαθμού», η Ύπατη Αρμοστεία τοποθέτησε  41 δικηγόρους (15 στην ηπειρωτική χώρα και την Κρήτη και 26 στις παραμεθόριες περιοχές), υπερβαίνοντας τον στόχο κατά ένα άτομο. Κατά την περίοδο υλοποίησης του έργου, αυξήθηκαν οι ανάγκες νομικής συνδρομής. Συνολικά, η Ύπατη Αρμοστεία υποστήριξε την Υπηρεσία Ασύλου σε 12.490 περιπτώσεις που αντιστοιχούν σε 10.201 υποθέσεις που εξετάστηκαν από την Υπηρεσία Ασύλου, οι οποίες αντιπροσώπευαν το 32% των συνολικών αποφάσεων που εξέδωσε η Υπηρεσία Ασύλου. Επιπλέον, η Ύπατη Αρμοστεία εξέτασε 200 αποφάσεις και μοιράστηκε βασικά σημεία.

Επιπλέον, η Ύπατη Αρμοστεία, σε συνεργασία με το Τμήμα Ποιότητας της Υπηρεσίας Ασύλου, παρέδωσε πολλές επείγουσες αλλά απαραίτητες εκπαιδεύσεις, εργαστήρια και ομαδικές συνεδρίες σε υπεύθυνους υποθέσεων της Υπηρεσίας Ασύλου. Παραδόθηκαν συνολικά 69 ημέρες εκπαίδευσης σε διάφορα Περιφερειακά Γραφεία Ασύλου / Αυτόνομες Μονάδες Ασύλου με έως και 40 συμμετέχοντες.

Δωρεάν νομική συνδρομή ως πυλώνας του έργου:

Στην ηπειρωτική χώρα, προσφέρθηκε νομική βοήθεια κυρίως στα γραφεία υποδοχής στις εγκαταστάσεις των εταίρων της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες,  σε 4.691 ωφελούμενους. Στα νησιά και τον Έβρο, προσφέρθηκαν υπηρεσίες νομικής βοήθειας σε 2.724 ωφελούμενους, μέσα στους χώρους  των  Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης, όπου διαμένει το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού, καθώς και σε άλλες (ανοιχτές) εγκαταστάσεις διαμονής (π.χ. Καρά Τεπέ). Παράλληλα με τις υπηρεσίες νομικής βοήθειας και με σκοπό τη μεγιστοποίηση του αντίκτυπου της νομικής βοήθειας, 3.620 ωφελούμενοι έλαβαν επίσης κοινωνική υποστήριξη μέσω κοινωνικών λειτουργών, ενώ ταυτόχρονα διασφαλίστηκαν υπηρεσίες διερμηνείας για όλους τους ωφελούμενους.