Δελτία Τύπου

Νέες θέσεις φιλοξενίας για 1000 ασυνόδευτα παιδιά και ευάλωτους αιτούντες άσυλο στην Ελλάδα, με χρηματοδότηση από τα ΕΕΑ Grants

Η Νορβηγία, η Ισλανδία και το Λιχτενστάιν συνεισφέρουν 7.632.000 ευρώ, ώστε να χρηματοδοτηθούν νέες θέσεις φιλοξενίας για ασυνόδευτα ανήλικα και ευάλωτους αιτούντες άσυλο στην Ελλάδα.

Read More »

Ενημέρωση Παραρτημάτων Ανοικτής Πρόσκλησης

Έχουμε επιλύσει ορισμένα τεχνικά ζητήματα και τώρα μπορείτε να βρείτε όλα τα παραρτήματα ενημερωμένα. Ανατρέξτε στην ενότητα Άνοιγμα κλήσης για λήψη των ενημερωμένων εκδόσεων και

Read More »
Shopping Basket