Διαχειριστής Επιχορήγησης:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΔΙΜΕΡΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ημερομηνία

Είμαστε πολύ χαρούμενοι για την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της πρόσκλησης Διμερών Συνεργασιών, η οποία δημοσιεύθηκε στις 11 Ιανουαρίου 2023. Συνολικά, επτά έργα επιλέχθηκαν, με βαθμολογία από 63 έως 95, ενώ τρία έργα βρίσκονται ακόμη στη λίστα επιλαχόντων.

Η χρηματοδότηση για τις Διμερείς Συνεργασίες, στο πλαίσιο του προγράμματος «Άσυλο και  Μετανάστευση» στην Ελλάδα, συνολικού προϋπολογισμού 125,000 ευρώ, θα δοθεί σε οργανισμούς και νομικά πρόσωπα στην Ελλάδα και στις Δωρήτριες χώρες ή/και διεθνείς οργανισμούς, για την προώθηση της συνεργασίας και την ανταλλαγή γνώσης και καλών πρακτικών.

Η Νορβηγική Διεύθυνση Μετανάστευσης (UDI), ενεργώντας ως Εταίρος Προγράμματος (DPP) για το προαναφερθέν πρόγραμμα, αξιολόγησε και επέλεξε τις Διμερείς πρωτοβουλίες σε συνεργασία με τον Διαχειριστή Επιχορήγησης του προγράμματος, SOL Crowe και HumanRights360.

Συγχαρητήρια σε όλες τις οργανώσεις!

Αποτελέσματα:

Rate Score Budget Applicants
1. 95 € 15 000 MdM-GR/Hero Norway
2. 92.5 € 14999 Kindergarten of Athens/Oslo Municipality/Nordstrand/Oslo Met
3. 87 € 14 852 Solidarity Now/DiH
4. 81 € 15 000 IOM-GR/Hero Norway
5. 79 € 15 000 DiH/One Happy Family
6. 77.5 € 15 000 Intersos-GR/University of Bergen
7. 63 € 11 500 Velos Youth/Y Youth

Οι αναγραφόμενοι προϋπολογισμοί είναι αυτοί που κατατέθηκαν στις προτάσεις προς αξιολόγηση και όχι οι τελικοί, καθώς βρισκόμαστε ακόμη σε διαδικασία συμβασιοποίησης.

 

Λίστα επιλαχόντων

Rate Score Budget Applicants
1. 63 € 15 000 Praksis/Culture Breaks Borders/Global Girl Media
2. 62.5 € 15 000 Monokyklio/Acting for climate
3. 60 € 15 000 People Living with HIV-GR/HIV Norway/NorsensusMediaforum

 

Shopping Basket