Διαχειριστής Επιχορήγησης:

Προσκλήσεις

Πρόσκληση στο πλαίσιο του Προγράμματος «Άσυλο και Μετανάστευση»

ΕΚΛΕΙΣΕ 17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020

Σκοπός της Ανοικτής Πρόσκλησης ήταν η παροχή δομών φιλοξενίας για τους ευάλωτους αιτούντες άσυλο και η βελτίωση της ποιότητας των καταλυμάτων και των υπηρεσιών που παρέχονται στα ανοικτά κέντρα υποδοχής. Τα έργα που επιλέχθηκαν από την πρόσκληση στοχεύουν στην παροχή 300 θέσεων στέγασης σε ανοιχτά κέντρα υποδοχής σε αστικές και ημιαστικές περιοχές, εκ των οποίων οι 225 θέσεις αφορούν ασυνόδευτους ανήλικους και 75 θέσεις αφορούν άλλους ευάλωτους αιτούντες άσυλο. Όλα τα έργα που έχουν επιλεχθεί αποσκοπούν στη βελτίωση της ποιότητας της διαμονής και άλλων υπηρεσιών που παρέχονται στα ανοικτά κέντρα υποδοχής.
Το συνολικό ποσό της χρηματοδότησης είναι 7,632,000 ευρώ.
Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του προγράμματος EEA GR05 Programme1, κατά την τελευταία περίοδο 2009-2014.

Πρόσκληση για την επιλογή εξωτερικών αξιολογητών

ΕΚΛΕΙΣΕ 20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020

Ο Διαχειριστής Επιχορήγησης, η ΣΟΛ Crowe σε συνεργασία με τη HumanRights360, αναζητούν έναν αριθμό εξωτερικών ανεξάρτητων επαγγελματιών (μέχρι και δέκα, συμπεριλαμβανομένων των αναπληρωτών), οι οποίοι θα παρέχουν τις υπηρεσίες τους με αντάλλαγμα αμοιβής, προκειμένου να διασφαλίσουν μια αντικειμενική και δίκαιη αξιολόγηση των προτάσεων της Ανοικτής Πρόσκλησης.

Shopping Basket