Ανοικτή Πρόσκληση / Προκήρυξη

Σκοπός της Ανοικτής Πρόσκλησης είναι η παροχή κέντρων στέγασης για τους ευάλωτους αιτούντες άσυλο και η βελτίωση της ποιότητας των καταλυμάτων και των υπηρεσιών που παρέχονται στα ανοικτά κέντρα υποδοχής. Τα έργα που θα επιλεγούν από την παρούσα πρόσκληση θα έχουν ως στόχο την παροχή τουλάχιστον 300 θέσεων στέγασης σε ανοιχτά κέντρα υποδοχής σε αστικές και ημιαστικές περιοχές, εκ των οποίων 225 θέσεις ασυνόδευτους ανήλικους και 75 θέσεις για άλλους ευάλωτους αιτούντες άσυλο. Όλα τα επιλεγέντα έργα θα πρέπει να αποσκοπούν στη βελτίωση της ποιότητας της διαμονής και άλλων υπηρεσιών που παρέχονται στα ανοικτά κέντρα υποδοχής.

Το συνολικό ποσό για χρηματοδότηση στο πλαίσιο της επερχόμενης πρόσκλησης είναι 7.632.000 €.

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του προγράμματος EEA GR05 Programme1, κατά την τελευταία περίοδο 2009-2014. – ΕΚΛΕΙΣΕ 17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Ανοιχτή πρόσκληση για την επιλογή εξωτερικών αξιολογητών

Ο Διαχειριστής Επιχορήγησης, η ΣΟΛ Crowe σε συνεργασία με τη HumanRights360, αναζητούν έναν αριθμό εξωτερικών ανεξάρτητων επαγγελματιών (μέχρι και δέκα, συμπεριλαμβανομένων των αναπληρωτών), οι οποίοι θα παρέχουν τις υπηρεσίες τους με αντάλλαγμα αμοιβής, προκειμένου να διασφαλίσουν μια αντικειμενική και δίκαιη αξιολόγηση των προτάσεων της Ανοικτής Πρόσκλησης. – ΕΚΛΕΙΣΕ 20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Shopping Basket