Έργα για το Άσυλο και τη Μετανάστευση

Προκαθορισμένο έργο με τίτλο: « Ένταξη των παιδιών προσφύγων στα ελληνικά σχολεία»

Το έργο υλοποιείται από το European Wergelant Center υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Μέχρι το τέλος του σχολικού έτους 2021-2022, στο έργο θα συμμετάσχουν επικεφαλείς σχολείων, δάσκαλοι, μαθητές και γονείς από 150 ελληνικά σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Το έργο αντιμετωπίζει πρόκληση που είναι κοινή για πολλές ευρ ...

Προκαθορισμένο έργο με τίτλο: «Κέντρο Αλληλεγγύης Αθήνας»

Ο γενικός στόχος του έργου είναι η παροχή ολιστικής υποστήριξης σε άτομα που κινδυνεύουν από κοινωνική περιθωριοποίηση και αποκλεισμό, προετοιμάζοντας παράλληλα το δρόμο για την ενδυνάμωσή και την αυτοπεποίθησή τους. Αυτό θα επιτευχθεί μέσα από τη λειτουργία του Κέντρου Αλληλεγγύης της Αθήνας (ΚΑΑ), μια καινοτόμο επιχειρησιακή απάντηση στις πολύπλ ...

Shopping Basket