Διαχειριστής Επιχορήγησης:

Πρωτοβουλίες Διμερούς Συνεργασίας

Ένας από τους κεντρικούς στόχους του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του ΕΟΧ για την περίοδο 2014-2021 είναι η ενίσχυση των διμερών σχέσεων μεταξύ ΜΚΟ στην Ελλάδα και φορέων από τις δωρήτριες χώρες, με σκοπό την προώθηση συνεργασιών και την ανταλλαγή γνώσεων και καλών πρακτικών.
Για την υποστήριξη των πρωτοβουλιών αυτών, έχει συσταθεί το Ταμείο Διμερών Σχέσεων, το οποίο χρηματοδοτείται κατά 100% από τα EEA Grants. Για την χρηματοδοτική περίοδο 2014-2021, το συνολικό ποσό χρηματοδότησης ανέρχεται σε 175,000 ευρώ , εκ των οποίων 50,000 ευρώ διατίθενται στο Πρόγραμμα Ι: «Τοπική Ανάπτυξη και Μείωση της Φτώχειας», και 125,000 ευρώ διατίθενται στο Πρόγραμμα ΙΙ: «Άσυλο και Μετανάστευση».
Η πρόσκληση υποβολής προτάσεων για πρωτοβουλίες διμερούς συνεργασίας θα ανακοινωθεί σύντομα και θα παραμείνει ανοικτή έως ότου εξαντληθούν οι διαθέσιμοι πόροι.

Στόχοι και αποτελέσματα

Στο pdf αρχείο που ακολουθεί, παρουσιάζονται αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σχετικοί δείκτες των Διμερών Πρωτοβουλιών Συνεργασίας ανά Πρόγραμμα.
Shopping Basket