Διαχειριστής Επιχορήγησης:

Τοπική ανάπτυξη και μείωση της φτώχειας

Το πρόγραμμα «Τοπική Ανάπτυξη και Μείωση της Φτώχειας» στην Ελλάδα, ύψους 6,5 εκ. ευρώ, χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία (δωρήτριες χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, EEA Grants) 2014 – 2021. Το πρόγραμμα φιλοδοξεί να συμβάλει στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και τη μείωση των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων. Ο Διαχειριστής Επιχορήγησης για το πρόγραμμα «Τοπική Ανάπτυξη και τη Μείωση της Φτώχειας» στην Ελλάδα είναι η ΣΟΛ Crowe σε συνεργασία με την HumanRights360.

Ο στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση της κοινωνικής και οικονομικής συνοχής, μέσα από:

Δομή Προγράμματος

Το πρόγραμμα «Τοπική Ανάπτυξη και Μείωσης της Φτώχειας» δομείται με βάση τρία αποτελέσματα:

Το αποτέλεσμα 1 υλοποιείται μέσω του προκαθορισμένου έργου: «Ένταξη των παιδιών προσφύγων στα ελληνικά σχολεία» από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Wergeland. Το συνολικό ποσό της επιχορήγησης για το έργο είναι 1,5 εκατ. ευρώ και έχει διάρκεια τρία έτη (2019-2022). Διαβάστε περισσότερα…

Το αποτέλεσμα 2  υλοποιήθηκε μέσω του προκαθορισμένου έργου: «Αυξημένες ευκαιρίες κοινωνικής ένταξης για ευάλωτα άτομα» από το Κέντρο Αλληλεγγύης της Αθήνας. Το συνολικό ποσό της επιχορήγησης για το έργο ήταν 2 εκατ. ευρώ και είχε διάρκεια δύο έτη (2020-2021). Διαβάστε περισσότερα…

Το αποτέλεσμα 3 υλοποιείται μέσω του προκαθορισμένου έργου: «Skills on Demand: Αυξημένες ευκαιρίες για ένταξη ανέργων στην αγορά εργασίας» από την Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών (ΕΑΤΑ) του δήμου Αθηναίων. Το έργο, διάρκειας δύο ετών, λαμβάνει συνολικό ποσό της επιχορήγησης 2,5 εκατ. ευρώ. Διαβάστε περισσότερα…

Το Πρόγραμμα Ι επίσης συμβάλλει στην ενδυνάμωση των διμερών σχέσεων μεταξύ της Ελλάδας και των δωρητριών χωρών,, προάγοντας συνεργασίες, οι οποίες χρηματοδοτούνται μέσω ενός ειδικού ταμείου (Διμερές Ταμείο). Διαβάστε περισσότερα…

Στόχοι και Αποτελέσματα

Για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων του προγράμματος, ο Διαχειριστής Επιχορήγησης έχει συνάψει συμφωνία με τις δωρήτριες χώρες, η οποία περιλαμβάνει ένα ειδικά σχεδιασμένο σύστημα διαχείρισης καθώς και ένα εργαλείο παρακολούθησης των έργων. Η παρακολούθηση και η τακτική αξιολόγηση των έργων πραγματοποιείται με βάση τους δείκτες αποτελεσμάτων, οι οποίοι καταρτίστηκαν για κάθε ένα από τα αναμενόμενα αποτελέσματα των έργων.

Στο αρχείο pdf που ακολουθεί, παρουσιάζονται τα αναμενόμενα αποτελέσματα σε σχέση με τους στόχους και τουςδείκτες αποτελεσμάτων που εγκρίθηκαν από το πρόγραμμα «Τοπική Ανάπτυξη και Μείωση της Φτώχειας» στην Ελλάδα.

Shopping Basket