Προκαθορισμένο έργο με τίτλο: « Ένταξη των παιδιών προσφύγων στα ελληνικά σχολεία»

Φορέας Υλοποίησης ΈργουΕταίρος/οι έργου:Αποτέλεσμα προγράμματος στο οποίο συμβάλει το έργο :Ποσοστό Επιχορήγησης :Μέγιστο Ποσό Επιδότησης Έργου:
The European Wergeland Centre Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Βελτίωση της ένταξης των παιδιών προσφύγων στα ελληνικά σχολεία100%€ 1,500,000

Το έργο υλοποιείται από το European Wergelant Center υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Μέχρι το τέλος του σχολικού έτους 2021-2022, στο έργο θα συμμετάσχουν επικεφαλείς σχολείων, δάσκαλοι, μαθητές και γονείς από 150 ελληνικά σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Το έργο αντιμετωπίζει πρόκληση που είναι κοινή για πολλές ευρωπαϊκές χώρες: Την παροχή ασφαλούς, χωρίς αποκλεισμούς και ποιοτικής εκπαίδευσης για όλους. Το ζητούμενο αυτό είναι ιδιαίτερα επιτακτικό στις χώρες που δέχονται μεγάλο αριθμό μεταναστών και προσφύγων, όπως η Ελλάδα.

Εδώ και μία δεκαετία σχεδόν, από την έναρξη της οικονομικής κρίσης, η Ελλάδα αντιμετωπίζει πολλές, πολυεπίπεδες και σοβαρές προκλήσεις, με την προσφυγική κρίση να αποτελεί την πιο πρόσφατη. Τα ελληνικά σχολεία αντιμετωπίζουν καθημερινά προβλήματα που συνδέονται με αυτές τις προκλήσεις. Ένας μεγάλος αριθμός παιδιών προσφύγων έχει περάσει πολύ καιρό μακριά από το σπίτι και ως εκ τούτου μακριά από το σχολείο. Είναι υποχρέωση της Ελλάδας να παράσχει την ευκαιρία σε αυτά τα παιδιά να επανενταχθούν στην εκπαίδευση ή να παρακολουθήσουν το σχολείο για πρώτη φορά.

Το έργο του EWC καλείται να αντιμετωπίσει ένα ιδιαίτερο χάσμα στην παροχή εκπαίδευσης στα παιδιά προσφύγων. Παρόλο που υπάρχουν νομικές και διαρθρωτικές διατάξεις, δεν υπάρχει πάντοτε η απαραίτητη υποστήριξη για όλα τα σχολεία στα οποία εγγράφονται παιδιά πρόσφυγες. Υπάρχει περιορισμένη εκπαίδευση, πρακτικοί οδηγοί ή καλές πρακτικές που προσφέρονται στα σχολεία σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης της κατάστασης, η οποία μπορεί να προκαλέσει εντάσεις και συγκρούσεις στην τάξη, στο σχολικό περιβάλλον, αλλά και με τους γονείς και την τοπική κοινότητα.

Μέσα από το έργο, οι διευθυντές των σχολείων και οι δάσκαλοι εκπαιδεύονται για τη δημιουργία ασφαλών σχολείων και τάξεων, όπου οι πρόσφυγες καλωσορίζονται σε ένα μαθησιακό περιβάλλον που στοχεύει στην παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης προς όλους. Η συγκεκριμένη κατάρτιση στοχεύει στο να εξοπλίσει τους διευθυντές και τους δασκάλους με τα εργαλεία, την ικανότητα και την εμπιστοσύνη να διαχειριστούν τις αντιπαραθέσεις και να ασχοληθούν με ζητήματα που αφορούν τη μισαλλοδοξία, τις διακρίσεις, το ρατσισμό και την εκφορά ρητορικής μίσους τόσο στο σχολείο όσο και στην τοπική κοινότητα.

Τα αναμενόμενα παραδοτέα από το πρόγραμμα είναι:

• Στο πρόγραμμα θα συμμετέχουν 150 σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε εθνικό επίπεδο όπου εγγράφονται μαθητές πρόσφυγες (συμπεριλαμβανομένων και των 28 επαγγελματικών σχολών)
• Θα εκπαιδευτούν έως 3000 διευθυντές σχολείων και εκπαιδευτικοί
• Θα πραγματοποιηθούν εως 450 εκπαιδευτικές εκδρομές
• Θα παραχθεί και θα παραδοθεί εκπαιδευτικό υλικό στο προσωπικό των σχολείων
• Θα δημιουργηθεί ένας πρακτικός οδηγός για τα σχολεία για την ένταξη των παιδιών προσφύγων
• Δημιουργείται εθνικό δίκτυο σχολείων για την ανταλλαγή ορθών πρακτικών και εμπειριών
• Δημιουργείται εθνικό δίκτυο εμπειρογνωμόνων και εκπαιδευτών

Τα παραδοτέα προϊόντα αναμένεται να συμβάλουν στα αποτελέσματα, καθιστώντας τα σχολεία πιο δημοκρατικά και συμπεριληπτικά στις καθημερινές τους πρακτικές. Σε ένα δημοκρατικό και συμπεριληπτικό σχολείο:

– Οι διευθυντές των σχολείων και οι εκπαιδευτικοί είναι καλύτερα προετοιμασμένοι να καλωσορίσουν και να συμπεριλάβουν τα παιδιά προσφύγων στα σχολεία
– Τα παιδιά των προσφύγων αντιμετωπίζουν μια ομαλότερη ενσωμάτωση στα σχολεία, ως ισότιμα μέλη της σχολικής κοινότητας
– Οι διευθυντές και οι εκπαιδευτικοί των σχολείων είναι καλύτερα εξοπλισμένοι για να αντιμετωπίσουν θέματα που αφορούν τη μισαλλοδοξία, τις διακρίσεις, το σεξισμό, το ρατσισμό και τη ρητορική μίσους στο σχολείο και στην εκάστοτε τοπική κοινότητα
– Οι εκπαιδευτικοί μαθαίνουν πώς να είναι σε θέση να δημιουργούν ασφαλές πλαίσιο εντός της τάξης για τη διδασκαλία και την μάθηση αντικρουόμενων θεματικών
– Οι διευθυντές των σχολείων και οι εκπαιδευτικοί αναπτύσσουν τις ικανότητές τους για μια δημοκρατική κουλτούρα στο σχολείο
– Οι μαθητές, ανεξάρτητα από το υπόβαθρο, αντιμετωπίζουν λιγότερες συγκρούσεις και ένα μαθησιακό περιβάλλον χωρίς αποκλεισμούς, το οποίο διευκολύνει καλύτερα τη μάθηση και βελτιώνει την ποιότητα της εκπαίδευσης που παρέχεται στο σχολείο
– Οι γονείς και οι φορείς της τοπικής κοινότητας έχουν καλύτερη επικοινωνία και συνεργασία με τα σχολεία όσον αφορά στην ένταξη των παιδιών προσφύγων.

Tags: No tags

Comments are closed.