Προκαθορισμένο Έργο: Σχολεία για όλους: Συμπερίληψη παιδιών προσφύγων στα ελληνικά σχολεία

Φορέας υλοποίησης: European Wergelant Center
Αποτέλεσμα: Βελτίωση της ένταξης των παιδιών προσφύγων στα ελληνικά σχολεία
Ποσοστό επιχορήγησης: 100%
Ποσό χρηματοδότησης έργου: 1,5 εκατ. ευρώ

Το έργο «Σχολεία για Όλους» στοχεύει στην ενίσχυση του σχολικού δημοκρατικού πολιτισμού και τη διασφάλιση ενός συμπεριληπτικού σχολικού περιβάλλοντος, όπου οι μαθητές πρόσφυγες θα νιώθουν ασφαλείς και ευπρόσδεκτοι. Το έργο υιοθετεί μία ολιστική προσέγγιση, απευθυνόμενο  στο  σύνολο της σχολικής κοινότητας, τους γονείς και την τοπική κοινωνία, και έχει σχεδιαστεί με σεβασμό στις  δεξιότητες της δημοκρατικής κουλτούρας, όπως εκφράζονται από το Συμβούλιο της Ευρώπης (Framework of Competences of Democratic Culture).

To «Σχολεία για Όλους» υποστηρίζει σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με τάξεις υποδοχής, προκειμένου να καλλιεργηθεί  ένα ασφαλές και συμπεριληπτικό  σχολικό περιβάλλον, ικανό να παρέχει ποιοτική εκπαίδευση σε όλους τους μαθητές. Επιδιώκεται αφενός η παροχή  στους διευθυντές και τους εκπαιδευτικούς των σχολείων κατάλληλων εκπαιδευτικών εργαλείων και αφετέρου η καλλιέργεια των κατάλληλων δεξιοτήτων,  καθώς και της αυτοπεποίθησης όσον αφορά τη διαχείριση αντιπαραθέσεων και ζητημάτων  όπως η μισαλλοδοξία, οι διακρίσεις, ο ρατσισμός και η ρητορική μίσους. Έμπειροι επιμορφωτές υποστηρίζουν σταθερά τους εκπαιδευτικούς όσον αφορά την υλοποίηση  σχεδίων δράσης, σχεδιασμένων από τους ίδιους σύμφωνα με τις ανάγκες τους. Μέρος των σχεδίων δράσης αποτελεί η συμμετοχή ολόκληρου του σχολείου σε σχολικές δραστηριότητες και επιμορφωτικά εργαστήρια.

Το 2019-2020, 18 σχολεία σε όλη την Ελλάδα συμμετείχαν με επιτυχία στο έργο, ενώ η σχολική χρονιά 2021-2022 θα συνεχιστεί με νέα σχολεία. Το έργο στοχεύει μακροπρόθεσμα στη δημιουργία ενός ενεργού σχολικού δικτύου  το οποίο θα πρεσβεύει τις βασικές αρχές και αξίες οι οποίες αναδύονται μέσα από την καλλιέργεια ενός σχολικού δημοκρατικού πολιτισμού.

Το έργο υλοποιείται υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με την υποστήριξη του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ).

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο, εδώ.