Διαχειριστής Επιχορήγησης:

Διαχειριστής Επιχορήγησης

Η ΣΟΛ Crowe σε συνεργασία με την HumanRights360, μετά από διαγωνιστική διαδικασία, ενεργούν ως Διαχειριστές της Επιχορήγησης (Fund Operator) των ΕΕΑ Grants, για τα εξής προγράμματα:

Η εταιρεία SOL Consulting S.A. ιδρύθηκε το 2002 από τη μεγαλύτερη εταιρεία πιστοποιημένων ελεγκτών στην Ελλάδα, με κύριο στόχο την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε εταιρείες του ιδιωτικού τομέα καθώς και σε δημόσιους φορείς και οργανισμούς. Το προσωπικό της εταιρείας ξεπερνά τους 70 συμβούλους που προσφέρουν υπηρεσίες οικονομικής, φορολογικής και λογιστικής διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001: 2015 από την SWISS APPROVALTECHNISCHE BEWERTUNG. Τα συστήματα πληροφοριών και δεδομένων της εταιρείας είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με το πρότυπο ISO 27001: 2013 από τον οργανισμό πιστοποίησης SWISS TECHNISCHE BEWERTUNG S.A. Το 2017 – η SOL Consulting έγινε μέλος του διεθνούς δικτύου της Crowe Global υιοθετώντας το όνομα ΣΟΛ Crowe. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Η HumanRights360 είναι μία οργάνωση της κοινωνίας των πολιτών που δραστηριοποιείται με σκοπό την προστασία και ενδυνάμωση των δικαιωμάτων όλων, χωρίς διακρίσεις. Ακρογωνιαίο λίθο αποτελεί η πίστη ότι η επίτευξη της κοινωνικής συνοχής επιτυγχάνεται μόνο μέσω της προστασίας των ατομικών, πολιτικών και κοινωνικών δικαιωμάτων όλου του πληθυσμού, και ότι μέσω της συγκρότησης ευρύτερων συμμαχιών, τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς, μπορούν να οικοδομηθούν ανοιχτές και ανεκτικές κοινωνίες, που απορρίπτουν την ακροδεξιά ρητορεία, τον εξτρεμισμό και την ξενοφοβία, και λειτουργούν σε πλαίσιο λογοδοσίας, ενθαρρύνοντας τη συμμετοχή όλων των πολιτών. Οι βασικοί άξονες της δραστηριότητας της HumanRights360 είναι: οι υπηρεσίες ένταξης με ενεργή παρουσία στο προσφυγικό πεδίο (π.χ. Έβρος), οι υπηρεσίες επανένταξης και υποστήριξης ευάλωτων πληθυσμών (αποφυλακισμένοι, άνεργοι), η καταπολέμηση εγκλημάτων μίσους μέσω της καταγραφής περιστατικών για το Δίκτυο Καταγραφής Ρατσιστικής βίας, της προώθησης καμπανιών, της συμμετοχής σε έρευνες, αναφορές και εκδόσεις, και της νομικής υποστήριξης θυμάτων ρατσιστικών εγκλημάτων, η στρατηγική επικοινωνία και παρεμβάσεις (advocacy) για θέματα που αφορούν την καταπάτηση θεμελιωδών δικαιωμάτων ευάλωτων πληθυσμών, και η διαχείριση επιχορήγησης EEA Grants και άλλων προγραμμάτων αναχρηματοδότησης. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Η Ομάδα

Τμήμα Διαχείρισης
Επαμεινώνδας Φαρμάκης – Διευθυντής Προγραμμάτων
Χαρίλαος Φαλτσέτας – Αναπληρωτής Διευθυντής Προγραμμάτων
Ράνια Παπαδοπούλου – Αξιολογήτρια Οικονομικών θεμάτων και Προγραμμάτων
Χρυσήλια Δημητριάδη – Συντονίστρια Αναφορών

Τμήμα Προγραμμάτων
Αναστασία Γεωργίου – Επικεφαλής Προγραμμάτων
Παναγιώτης Τζανετάκης – Υπεύθυνος για την Κοινωνική Καινοτομία & Δικτύωση
Καλλιόπη Αναστασία Λιάπη – Συντονίστρια Παρακολούθησης & Αξιολόγησης

Οικονομικό Τμήμα
Ιωάννης Σοφρώνης – Υπεύθυνος Οικονομικού τμήματος
Παναγιώτα Νιαβή – Ελέγκτρια πρώτου επιπέδου

Τμήμα Επικοινωνίας
Ελένη Ζαχαροπούλου – Υπεύθυνη Επικοινωνίας

Νομικό Τμήμα
Δημήτρης Βούλγαρης – Δικηγόρος
Έφη Σύρμου – Δικηγόρος

Τμήμα IT
Σταύρος Ζωτάλης – Υπεύθυνος Πληροφορικής

Μαριάνθη Mπρεγιάννη – Υπεύθυνη διαχείρισης κινδύνου & συμμόρφωσης των Προγραμμάτων
Γεωργία Λαζάρου – Υπεύθυνη Help Desk και αρχειοθέτησης

Shopping Basket