Έργα για τη Τοπική ανάπτυξη και μείωση της φτώχειας

Προκαθορισμένο έργο με τίτλο: «Υποστηριζόμενος εθελοντικός επαναπατρισμός και επανένταξη ευάλωτων ομάδων»

Μέσω του προτεινόμενου προγράμματος, ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης θα παράσχει βοήθεια AVRR σε μετανάστες που βρίσκονται σε ευάλωτη κατάσταση και εκφράζουν τη βούληση να επιστρέψουν στη χώρα καταγωγής τους. Ο στόχος θα αποτελείται κυρίως από 290 περιπτώσεις ευάλωτων μεταναστών που εντοπίζονται κυρίως στα ελληνικά σύνορα και σε αυτές θα περιλαμ ...

Προκαθορισμένο έργο με τίτλο: «Διασφάλιση της ποιότητας των διαδικασιών ασύλου και δωρεάν νομικής συνδρομής σε ευάλωτους αιτούντες άσυλο»

Προ εγκεκριμένο πρόγραμμα με τίτλο: Διασφάλιση της ποιότητας των διαδικασιών ασύλου και δωρεάν νομικής συνδρομής σε ευάλωτους αιτούντες άσυλο Το έργο θα παράσχει εξειδικευμένη υποστήριξη στην Ελληνική Υπηρεσία Ασύλου και θα προσφέρει δωρεάν νομική βοήθεια σε ευάλωτους αιτούντες άσυλο που σχετίζονται με διαδικασίες ασύλου σε πρώτο βαθμό. Υποστηρί ...

Προκαθορισμένο έργο με τίτλο: «Ανάπτυξη ικανοτήτων για αξιοπρεπή υποδοχή και προστασία των δικαιωμάτων των μεταναστών και των αιτούντων άσυλο στην Ελλάδα»

Το έργο θα ενισχύσει την ικανότητα των βασικών κυβερνητικών θεσμών στην Ελλάδα, θα υποστηρίξει τα δικαιώματα των προσφύγων και των μεταναστών και θα εξασφαλίσει την αξιοπρεπή υποδοχή τους. Το έργο θα μειώσει την εξάρτηση της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης από τη Διεθνή Κοινότητα στα ζητήματα εξασφάλισης αξιοπρεπούς υποδοχής, παιδικής προστασί ...

Shopping Basket