Έργα για τη Τοπική ανάπτυξη και μείωση της φτώχειας

Προκαθορισμένο έργο με τίτλο: «Κέντρο Αλληλεγγύης Αθήνας»

Ο γενικός στόχος του έργου είναι η παροχή ολιστικής υποστήριξης σε άτομα που κινδυνεύουν από κοινωνική περιθωριοποίηση και αποκλεισμό, προετοιμάζοντας παράλληλα το δρόμο για την ενδυνάμωσή και την αυτοπεποίθησή τους.

Προκαθορισμένο έργο με τίτλο: « Ένταξη των παιδιών προσφύγων στα ελληνικά σχολεία»

Το έργο υλοποιείται από το European Wergelant Center υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Μέχρι το τέλος του σχολικού έτους 2021-2022, στο έργο θα συμμετάσχουν επικεφαλείς σχολείων, δάσκαλοι, μαθητές και γονείς από 150 ελληνικά σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Shopping Basket