Διαχειριστής Επιχορήγησης:

Έργα για τη Τοπική ανάπτυξη και μείωση της φτώχειας

Προκαθορισμένο Έργο: Αυξημένες ευκαιρίες κοινωνικής ένταξης για ευάλωτα άτομα

Το έργο αφορά στη χρηματοδότηση του Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Αθήνας, για ένα χρόνο (Αύγουστος 2022- Ιούλιος 2023), με στόχο την παροχή άμεσης βοήθειας σε ανθρώπους που κινδυνεύουν από κοινωνική περιθωριοποίηση και αποκλεισμό.

Προκαθορισμένο Έργο: Σχολεία για όλους: Συμπερίληψη παιδιών προσφύγων στα ελληνικά σχολεία

Ένα καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, διάρκειας 3 ετών, το οποίο στοχεύει στην ενίσχυση του σχολικού δημοκρατικού πολιτισμού. Προσφέρει επιστημονική επιμόρφωση και διαρκή υποστήριξη σε διευθυντές, διευθύντριες, εκπαιδευτικούς σχολείων και γονείς για θέματα που αφορούν τη δημοκρατική ιδιότητα του πολίτη, τη συμπερίληψη στο εκπαιδευτικό περιβάλλον και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Το έργο υλοποιείται υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Προκαθορισμένο Έργο: Skills on Demand: Αυξημένες ευκαιρίες για ένταξη ανέργων στην αγορά εργασίας

Το έργο στοχεύει στην προώθηση της εργασίας των ευάλωτων ανέργων, κατοίκων του Δήμου Αθηναίων, μέσω της ευαισθητοποίησης, της κατάρτισης και πιστοποίησης, της εξατομικευμένης ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και της εύρεσης εργασίας. Ο κύριος στόχος του έργου είναι η αύξηση της απασχόλησης των πρόσφατα ανέργων.

Shopping Basket