Έργο πρόσκλησης με τίτλο: Μεταβατικές δομές φιλοξενίας για ασυνόδευτους ανηλίκους στη Σάμο και τη Χίο

Το έργο προβλέπει τη χρηματοδότηση δύο δομών φιλοξενίας στη Σάμο και τη Χίο. Η προσέγγιση της ΜΕΤΑδρασης είναι ότι οι δομές στα σύνορα πρέπει να έχουν μεταβατικό χαρακτήρα…

Έργο πρόσκλησης με τίτλο: Διάπλους

Το έργο αυτό έρχεται να αντιμετωπίσει την έλλειψη κατάλληλων χώρων και υπηρεσιών διαμονής για ασυνόδευτους ανηλίκους και γυναίκες θύματα βίας και τα παιδιά τους στην Ελλάδα, με τη δημιουργία 77 θέσεων διαμονής …

Έργο πρόσκλησης με τίτλο: Ένα βήμα μπροστά – Δομή στέγασης για γυναίκες αιτούσες άσυλο και ειδικά για μητέρες με παιδιά

Το έργο θα υλοποιηθεί στο κέντρο της Αθήνας και ο στόχος του είναι η λειτουργία ενός νέου ανοιχτού κέντρου διαμονής για μόνες γυναίκες ή μητέρες με παιδιά…

Προκαθορισμένο έργο με τίτλο: « Ένταξη των παιδιών προσφύγων στα ελληνικά σχολεία»

Το έργο υλοποιείται από το European Wergelant Center υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Μέχρι το τέλος του σχολικού έτους 2021-2022, στο έργο θα συμμετάσχουν επικεφαλείς σχολείων, δάσκαλοι, μαθητές και γονείς από 150 ελληνικά σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Προκαθορισμένο έργο με τίτλο: «Κέντρο Αλληλεγγύης Αθήνας»

Ο γενικός στόχος του έργου είναι η παροχή ολιστικής υποστήριξης σε άτομα που κινδυνεύουν από κοινωνική περιθωριοποίηση και αποκλεισμό, προετοιμάζοντας παράλληλα το δρόμο για την ενδυνάμωσή και την αυτοπεποίθησή τους.

Προκαθορισμένο έργο με τίτλο: «Ανάπτυξη ικανοτήτων για αξιοπρεπή υποδοχή και προστασία των δικαιωμάτων των μεταναστών και των αιτούντων άσυλο στην Ελλάδα»

Το έργο θα ενισχύσει την ικανότητα των βασικών κυβερνητικών θεσμών στην Ελλάδα, θα υποστηρίξει τα δικαιώματα των προσφύγων και των μεταναστών και θα εξασφαλίσει την αξιοπρεπή υποδοχή τους.

Προκαθορισμένο έργο με τίτλο: «Διασφάλιση της ποιότητας των διαδικασιών ασύλου και δωρεάν νομικής συνδρομής σε ευάλωτους αιτούντες άσυλο»

Προ εγκεκριμένο πρόγραμμα με τίτλο: Διασφάλιση της ποιότητας των διαδικασιών ασύλου και δωρεάν νομικής συνδρομής σε ευάλωτους αιτούντες άσυλο

Το έργο θα παράσχει εξειδικευμένη υποστήριξη στην Ελληνική Υπηρεσία Ασύλου και θα προσφέρει δωρεάν νομική βοήθεια σε ευάλωτους αιτούντες άσυλο που σχετίζονται με διαδικασίες ασύλου σε πρώτο βαθμό. Υποστηρίζονται οι ακόλουθες δύο δραστηριότητες:

Προκαθορισμένο έργο με τίτλο: «Υποστηριζόμενος εθελοντικός επαναπατρισμός και επανένταξη ευάλωτων ομάδων»

Μέσω του προτεινόμενου προγράμματος, ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης θα παράσχει βοήθεια AVRR σε μετανάστες που βρίσκονται σε ευάλωτη κατάσταση και εκφράζουν τη βούληση να επιστρέψουν στη χώρα καταγωγής τους. Ο στόχος θα αποτελείται κυρίως από 290 περιπτώσεις ευάλωτων μεταναστών που εντοπίζονται κυρίως στα ελληνικά σύνορα και σε αυτές θα περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, μονογονεϊκές οικογένειες, θύματα εμπορίας ανθρώπων, μετανάστες με προβλήματα υγείας, ασυνόδευτα ανήλικα και ηλικιωμένοι.