Διαχειριστής Επιχορήγησης:

Ανθρώπινα Δικαιώματα στην πράξη, μέσα από 9 έργα των EEA Grants στην Ελλάδα.

Ημερομηνία

Δικαίωμα στη ζωή, στην προσωπική ασφάλεια και αξιοπρεπή διαβίωση, στη στέγη, στην εκπαίδευση, στην εργασία, στη νομική αντιπροσώπευση και πρόσβαση στο νόμο, στο άσυλο.

 

Είναι τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα που υποστηρίζονται στην πράξη, από το 2019, μέσα από τα έργα των Προγραμμάτων «Άσυλο και Μετανάστευση» και «Τοπική ανάπτυξη και μείωση της φτώχειας» των EEA Grants στην Ελλάδα.

Με αφορμή την παγκόσμια ημέρα για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (10 Δεκεμβρίου), και το κλείσιμο τριετίας από την έναρξη των πρώτων έργων των Προγραμμάτων, παρουσιάζουμε συνοπτικά τα αποτελέσματα εννέα έργων των EEA Grants στην Ελλάδα.

 

Δικαίωμα στη ζωή, στην προσωπική ασφάλεια και αξιοπρεπή διαβίωση, στη στέγη και την εκπαίδευση.

Πέντε οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών (ΑΡΣΙΣ-Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων, Γιατροί του Κόσμου, ΜΕΤΑδραση, Σύλλογος Μερίμνης Ανηλίκων και Νέων -ΣΜΑΝ, και International Rescue Committee Ελλάδας) έχουν φιλοξενήσει, μέχρι σήμερα, 363 ασυνόδευτα παιδιά και 260 ευάλωτες γυναίκες αιτούσες άσυλο, σε δομές και διαμερίσματα ημιαυτόνομης διαβίωσης, συνολικά 207 θέσεων, σε όλη την Ελλάδα. Εκτός από την ασφαλή διαμονή και την παροχή βασικών αγαθών, στους ωφελούμενους παρέχονται υπηρεσίες όπως ψυχοκοινωνική υποστήριξη, νομική συμβουλευτική, υγειονομική περίθαλψη, δραστηριότητες ενδυνάμωσης και προετοιμασίας για την ασφαλή διαβίωση και ένταξή τους στην Ελλάδα, μαθήματα ελληνικών και αγγλικών, εκπαιδεύσεις στα ανθρώπινα δικαιώματα, καλλιτεχνικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες, ενώ σε συνεργασία με τοπικά σχολεία πραγματοποιούνται εγγραφές των παιδιών στο εκπαιδευτικό σύστημα. «Προσφέροντας στέγη και υποστήριξη στα ασυνόδευτα παιδιά και σε μονογονεϊκές οικογένειες, η IRC με το έργο FUTURA, προσφέρει στους ευάλωτους πληθυσμούς όλα όσα δικαιούνται. Ασυνόδευτα αγόρια και κορίτσια από 14 διαφορετικές χώρες μπαίνουν στο εκπαιδευτικό σύστημα και μαθαίνουν πώς να συνυπάρχουν και να εξελίσσονται. Αποκτούν χώρο και χρόνο να ονειρευτούν το μέλλον τους και να ανοίξουν τα φτερά τους.», αναφέρει η Γαρυφαλλιά Τσιάρα, Υπεύθυνη του προγράμματος παιδικής προστασίας της IRC Hellas.

Για το δικαίωμα στην εκπαίδευση αλλά και για την εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα κεντρικό ρόλο έχει το έκτο έργο, «Σχολεία για Όλους». Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Wergeland (EWC) προσφέρει κατάρτιση σε διευθυντές, διευθύντριες και εκπαιδευτικούς σχολείων με μαθητές  πρόσφυγες και προσφέρει ενδυνάμωση της ευρύτερης σχολικής και τοπικής κοινότητας μέσω της εκπαίδευσης στη δημοκρατική ιδιότητα του πολίτη και τα ανθρώπινα δικαιώματα. «Η καλλιέργεια του σεβασμού στα ανθρώπινα δικαιώματα πρέπει να αποτελεί στόχο της εκπαίδευσης, αν θέλουμε να πετύχουμε την ισότητα φωτίζοντας την ίδια στιγμή τη διαφορετικότητα», τονίζει η Δώρα Κατσαμώρη, Συντονίστρια του έργου «Σχολεία για Όλους». Κατά τη διάρκεια της τριετίας (2019-2022), το έργο, με μια ομάδα τεσσάρων επικεφαλής επιμορφωτών και 45 περιφερειακών επιμορφωτών, υποστήριξε 64 δημόσια σχολεία με τάξεις υποδοχής, υλοποίησε 7 εκπαιδευτικές ακαδημίες με 198 συμμετέχοντες, πραγματοποίησε 100 εκπαιδεύσεις σε σχολεία με τη συμμετοχή 867 εκπαιδευτικών, ενώ επιμόρφωσε 185 στελέχη εκπαίδευσης, σε συνεργασία με το  Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ). Τέλος, έλαβαν χώρα 454 επισκέψεις παρακολούθησης και καθοδήγησης από τους περιφερειακούς εκπαιδευτές σε σχολεία σε όλη την Ελλάδα.

 

Δικαίωμα στην εργασία, στη νομική εκπροσώπηση και πρόσβαση στο νόμο, στο άσυλο.

Το Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης του SolidarityNow, προσφέρει άμεση βοήθεια σε ανθρώπους που κινδυνεύουν από κοινωνική περιθωριοποίηση προετοιμάζοντας παράλληλα το δρόμο για την ενδυνάμωση και ανεξαρτητοποίησή τους. Κατά τη διάρκεια των κύκλων χρηματοδότησης των EEA Grants (2019-2021) και (2022-2023), το Κέντρο έχει υποστηρίξει μέχρι σήμερα πάνω από 7600 συνανθρώπους μας με μεταναστευτικό, προσφυγικό ή μη προφίλ. Συγκεκριμένα έχει προσφέρει υπηρεσίες ψυχολογικής υποστήριξης σε περίπου 300 ωφελούμενους/ χρόνο, υπηρεσίες λογιστή σε 3262 ωφελούμενους, υπηρεσίες απασχολησιμότητας σε 1036 ωφελούμενους, νομικές υπηρεσίες σε πάνω από 1300 ωφελούμενους, ενώ περισσότεροι από 6300 ωφελούμενοι έχουν υποστηριχθεί από την κοινωνική υπηρεσία. Επιπλέον, έχει αναληφθεί η νομική εκπροσώπηση σε 1052 περιπτώσεις, στην Υπηρεσία Ασύλου, στα δικαστήρια και σε λοιπές δημόσιες υπηρεσίες.

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες (UNHCR) (2019-2020) έλαβαν νομική βοήθεια 7415 αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες και υποστηρίχθηκαν 770 ωφελούμενοι διεθνούς προστασίας, διευκολύνοντάς τους στις αναγκαίες ενέργειες για την αναγνώριση της ιδιότητας του πρόσφυγα.

Το Νορβηγικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (NORCAP) είναι ο φορέας υλοποίησης του έργου, με τίτλο Greece Capacity Building και βασικό στόχο την ενίσχυση των κρατικών δομών για τη διασφάλιση της προστασίας των ευάλωτων αιτούντων άσυλο και την προάσπιση των δικαιωμάτων τους κατά τις διαδικασίες υποδοχής τους στη χώρα. Στο πλαίσιο της εξίσου βασικής δράσης του έργου, που αφορά στη δημιουργία και λειτουργία του Εθνικού Μηχανισμού Αναφοράς για την προστασία των θυμάτων εμπορίας ανθρώπων (ΕΜΑ), έχουν εκπαιδευτεί 760 επαγγελματίες πρώτης γραμμής.

 

Τα έργα των Προγραμμάτων «Άσυλο και Μετανάστευση» και «Τοπική ανάπτυξη και μείωση της φτώχειας», με ποσοστό απορρόφησης 79,1% αποτελούν έμπρακτη απόδειξη της εξαιρετικής συνεργασίας και αποτελεσματικότητας της Κοινωνίας των Πολιτών, καταδεικνύοντας την ίδια στιγμή την ανάγκη εύρεσης μόνιμων λύσεων για τους ευάλωτους πληθυσμούς. Η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και η μείωση των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων είναι θεμέλια για μια κοινωνία που σέβεται τα μέλη της, και διασφαλίζει τα ανθρώπινα δικαιώματα σε όλους, χωρίς καμία διάκριση.

 

Διαχειριστής επιχορήγησης για τα προγράμματα «Άσυλο και Μετανάστευση» και «Τοπική ανάπτυξη και μείωση της φτώχειας» των EEA Grants στην Ελλάδα είναι η ΣΟΛ Crowe σε συνεργασία με τη HumanRights360. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ: https://www.asylumandmigration-eeagrants.gr/el/

Υπεύθυνη επικοινωνίας προγραμμάτων: Ελένη Ζαχαροπούλου
Email: eleni.zacharopoulou@humanrights360.org, phone: +30 6974206873

 

*Η ζωγραφιά αποτελεί έργο ωφελούμενης του “A step forward”, το οποίο υλοποιείται από τους Γιατρούς του Κόσμου.

Shopping Basket