Διαχειριστής Επιχορήγησης:

“Skills on Demand”: Επανένταξη στην αγορά εργασίας. 1000 άνεργοι συμπολίτες μας και 500 επιχειρήσεις με έδρα τον Δήμο Αθηναίων θα συμμετέχουν στο νέο έργο των EEA Grants.

Ημερομηνία

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Εξάλειψης της Φτώχειας (17 Οκτωβρίου), ο Διαχειριστής Επιχορήγησης του προγράμματος «Τοπική Ανάπτυξη και Μείωση της Φτώχειας» των EEA Grants, ΣΟΛ Crowe και HumanRights360, ανακοινώνει την έναρξη του έργου “Skills on Demand”, με Φορέα Υλοποίησης την Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής του Δήμου Αθηναίων Ε.Α.Τ.Α.
Κύριοι στόχοι του έργου είναι η επανένταξη, στην αγορά εργασίας, των ανέργων που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, η καταγραφή και κάλυψη των αναγκών που εμφανίζει η αγορά εργασίας σε τοπικό επίπεδο και η συνολική ενίσχυση της δυναμικής του Δήμου Αθηναίων ως προς την ενδυνάμωση και την υποστήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων μέσω της απασχόλησης.
Συγκεκριμένα, για 500 επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τοπικό επίπεδο, πρόκειται αρχικά να καταγραφούν οι ανάγκες τους σε ό,τι αφορά τις θέσεις εργασίας και τις δεξιότητες του προσωπικού και να υποστηριχθούν στη συνέχεια με υπηρεσίες συμβουλευτικής για τη διατήρηση των θέσεων εργασίας. Οι συνολικά 1000 ωφελούμενοι του έργου θα συμμετέχουν -μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας- σε εκπαιδευτικά προγράμματα και θα λάβουν υπηρεσίες εξατομικευμένης επαγγελματικής συμβουλευτικής και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης.
«Το Skills on Demand (SoD) είναι ένα καινοτόμο πρόγραμμα για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας που σχεδίασε η Ε.Α.Τ.Α. για το Δήμο Αθηναίων και είμαστε ευτυχείς για την έγκριση της χρηματοδότησής του από τα EEA Grants. Στόχος μας μέσω του SoD είναι να δημιουργήσουμε έναν μηχανισμό που αρχικά θα εντοπίσει τις δεξιότητες που λείπουν από τις αθηναϊκές επιχειρήσεις και εν συνεχεία θα εκπαιδεύσει και θα διασυνδέσει μακροχρόνια άνεργους συμπολίτες μας με την αγορά εργασίας», τονίζει ο Βαγγέλης Βλάχος, Διευθύνων Σύμβουλος της Ε.Α.Τ.Α. του Δήμου Αθηναίων.
Από την πλευρά του, ο κ. Χαρίλαος Φαλτσέτας, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΟΛ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΕ., χαιρετίζει την έναρξη του έργου: «Ως εκπρόσωπος του Διαχειριστή Επιχορήγησης, εκφράζω την αμέριστη συμπαράστασή μας στην πρωτοπόρο προσπάθεια του Δήμου Αθηναίων για την προστασία των κοινωνικά ευάλωτων συμπολιτών μας και τη θεμελίωση των βάσεων για ένα μέλλον με περισσότερες ευκαιρίες και ισότητα και θεωρώ ευλογία την ευκαιρία που μας δίνεται να αποτελέσουμε και εμείς μέρος της.»

Το έργο “Skills on Demand”, σε ελληνική απόδοση «Κοινωνική Ένταξη, Νεανική Απασχόληση και Μείωση της Φτώχειας – Εξατομικευμένες Δεξιότητες», υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος «Τοπική Ανάπτυξη και Μείωση της Φτώχειας», έχει διάρκεια 25 μήνες και λαμβάνει χρηματοδότηση ύψους 2,468,000 εκατ. ευρώ από τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (EEA Grants).
Το πρόγραμμα «Τοπική Ανάπτυξη και Μείωση της Φτώχειας» στην Ελλάδα, ύψους 6,5 εκ. ευρώ, χρηματοδοτείται από τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο 2014 – 2021 και φιλοδοξεί να συμβάλει στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και τη μείωση των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων. Ο Διαχειριστής Επιχορήγησης για το πρόγραμμα «Τοπική ανάπτυξη και μείωση της φτώχειας» στην Ελλάδα είναι η ΣΟΛ Crowe σε συνεργασία με την HumanRights360.
Περισσότερες πληροφορίες: https://www.asylumandmigration-eeagrants.gr

Υπεύθυνη Επικοινωνίας:
Ελένη Ζαχαροπούλου
Email: eleni.zacharopoulou@humanrights360.org
Τηλ: 69742069873

Ιστοσελίδα προγράμματος: https://www.asylumandmigration-eeagrants.gr/el/
Μέσα κοινωνικής δικτύωσης Προγράμματος: Facebook, Twitter, LinkedIn

Shopping Basket