Διαχειριστής Επιχορήγησης:

Άσυλο και Μετανάστευση

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι πολύ σημαντική για εμάς. Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου περιγράφει τους σκοπούς της συλλογής, αποθήκευσης και χρήσης δεδομένων από τον Διαχειριστή Επιχορήγησης, όταν επισκέπτεστε ή χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο, σύμφωνα με τον Κανονισμό 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας και διακίνησης προσωπικών δεδομένων (GDPR), όπως ισχύει από τις 25 Μαΐου 2018 και ακολουθείται από τους αντίστοιχους νόμους της Ελλάδας, καθώς και τις αποφάσεις της Ελληνικής Αρχής Προστασίας Δεδομένων και οποιουδήποτε άλλου πιο αρμόδιου Εθνικού ή Ευρωπαϊκού νόμου που αφορά στους συγκεκριμένους τομείς.

1. Σχετικά με τον ιστότοπό μας

Αυτός ο ιστότοπος ανήκει στον Διαχειριστή Επιχορήγησης, δηλαδή στη ΣΟΛ Consulting SA σε συνεργασία με τα ΑνθρώπιναΔικαιώματα 360.

Τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε, όταν περιηγείστε στον ιστότοπο, αποθηκεύονται από τον Διαχειριστή Επιχορήγησης, ο οποίος ενεργεί ως ελεγκτής.

2. Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα;

«Προσωπικό δεδομένο» θεωρείται κάθε πληροφορία που σχετίζεται με ταυτοποιημένο φυσικό ή πρόσωπο που μπορεί να προσδιοριστεί («υποκείμενο δεδομένων») · ένα αναγνωρίσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο που μπορεί να αναγνωριστεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως με αναφορά σε ένα αναγνωριστικό στοιχείο,  όπως είναι ένα όνομα, ένας αριθμός ταυτοποίησης, δεδομένα τοποθεσίας, ένα διαδικτυακό αναγνωριστικό που παραπέμπει σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσδιορίζουν για τους φυσικούς, γενετικούς, διανοητικούς, οικονομικούς παράγοντες, την πολιτισμική ή κοινωνική ταυτότητα αυτού του προσώπου.

3. Τι είναι η «επεξεργασία» προσωπικών δεδομένων;

«Επεξεργασία» σημαίνει οποιαδήποτε ενέργεια ή σύνολο ενεργειών που εκτελούνται σε προσωπικά δεδομένα ή σε ομάδες προσωπικών δεδομένων, με τρόπο αυτοματοποιημένο ή μη, όπως συλλογή, καταγραφή, οργάνωση, δομή, αποθήκευση, προσαρμογή ή τροποποίηση, ανάκτηση, διαβούλευση, χρήση, αποκάλυψη μέσω μετάδοσης, διάδοση ή διάθεση με άλλο τρόπο, στοίχιση ή συνδυασμός, περιορισμός, διαγραφή ή καταστροφή.

4. Πότε συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα μέσω του ιστότοπού μας;

i. Όταν επισκέπτεστε ή πλοηγείστε στον ιστότοπό μας.

Όταν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας για περιήγηση και προβολή των πληροφοριών που συμπεριλαμβάνει, χρησιμοποιούμε cookies για να εξασφαλίσουμε ότι ο ιστότοπος λειτουργεί σωστά. Τα λειτουργικά cookies που χρησιμοποιούμε είναι απαραίτητα για τη για την εύρυθμη λειτουργία του ιστότοπου και δεν απαιτούν συναίνεση.

ii. Όταν υποβάλλετε μια ερώτηση / αίτημα μέσω των αντίστοιχων πεδίων στον ιστότοπό μας.

Όταν υποβάλλετε μια ερώτηση / αίτημα μέσω της φόρμας, ζητάμε το όνομα και το επώνυμό σας, τη διεύθυνση, τον αριθμό επικοινωνίας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας.

Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για να απαντήσουμε στο αίτημά σας, καθώς και για να σας παρέχουμε σχετικές πληροφορίες.

Η πρόσβαση στα δεδομένα είναι δυνατή μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό ή από αρμόδιες αρχές.

Αποθηκεύουμε αυτές τις πληροφορίες, για την περίοδο που απαιτείται για την ολοκλήρωση / επίλυση του αιτήματός σας, εκτός εάν απαιτείται περαιτέρω επικοινωνία και σε κάθε περίπτωση για το δικό σας συμφέρον. Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, ο Διαχειριστής Επιχορήγησης έχει το δικαίωμα να διατηρεί το ιστορικό αλληλογραφίας για όσο διάστημα θεωρείται κατάλληλο σύμφωνα με τις σχετικές συμβατικές υποχρεώσεις.

iii. Όταν εγγραφείτε στο Newsletter μας

Όταν υποβάλετε τη διεύθυνση e-mail σας και εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να λάβετε ενημερωτικό υλικό, θα διατηρήσουμε αυτές τις πληροφορίες για την περίοδο που επιθυμείτε μέχρι να ενεργοποιήσετε την επιλογή «κατάργησης εγγραφής». Θα διαγράψουμε τα στοιχεία σας μόλις δηλώσετε ότι δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο μας.

iv. Χρήση υπερσυνδέσμων στον ιστότοπο

Αυτός ο ιστότοπος συνδέεται με άλλους ιστότοπους (Συνδεδεμένοι Ιστότοποι) που δεν σχετίζονται με τον Διαχειριστή Επιχορήγησης και το περιεχόμενό τους δεν ελέγχεται από τον τελευταίο. Κατά συνέπεια, η εταιρεία δεν εγγυάται την ακρίβεια, τη νομιμότητα, την πληρότητα, την επικαιρότητα, την ειλικρίνεια, την ακρίβεια ή την ποιότητα του περιεχομένου τους και δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια ή ζημία που μπορεί να προκληθεί από τη χρήση τους.

Ομοίως, ο Διαχειριστής Επιχορήγησης δεν μπορεί να ελέγξει την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από τις συνδεδεμένες ιστοσελίδες και επομένως δεν φέρει καμία ευθύνη σε σχέση με αυτό. Όταν χρησιμοποιείτε τους υπερσυνδέσμους, ισχύουν αναλόγως οι «Όροι και Προϋποθέσεις» κάθε ιστότοπου. Για τυχόν ζητήματα που ενδέχεται να προκύψουν σε σχέση με το περιεχόμενο ή τη χρήση μιας συνδεδεμένης ιστοσελίδας, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε απευθείας με τον κάτοχο ή τον διαχειριστή της εκάστοτε ιστοσελίδας. Ο Διαχειριστής Επιχορήγησης σε καμία περίπτωση δεν υποστηρίζει, αποδέχεται ή εγκρίνει το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των Συνδεδεμένων Ιστότοπων στους οποίους ανακατευθύνεται ο χρήστης μέσω υπερσυνδέσμων.

5. Σύνδεση και αλληλεπίδραση με τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Μέσω της ιστοσελίδας μας μπορείτε να συνδεθείτε και να αλληλεπιδράσετε με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με δική σας πρωτοβουλία. Σε αυτήν την περίπτωση, ο Διαχειριστής Επιχορήγησης δεν είναι υπεύθυνος για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, που πραγματοποιείται σε αυτά τα μέσα. Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, πρέπει να επικοινωνήσετε απευθείας με τα εκάστοτε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δεν συλλέγουμε δεδομένα, εκτός από τα δεδομένα που παρέχετε εσείς μέσω του λογαριασμού μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο σκοπός αυτής της διαδικασίας είναι η επίτευξη επαφής και αλληλεπίδρασης. Η νομική βάση για αυτήν την επεξεργασία είναι η συγκατάθεσή σας.

Παρέχετε τη συγκατάθεσή σας πατώντας το κουμπί “like” ή “follow” στις σελίδες μας και μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας εξίσου εύκολα με τον ίδιο τρόπο («unlike», «unfollow»).

6. Χρήση της εφαρμογής για τους Υποψήφιους και τους Υπευθύνους Έργων

Για τη βελτιστοποίηση της εξυπηρέτησής σας και τη διευκόλυνση της μελλοντικής υποβολής αναφοράς από εσάς, δημιουργήσαμε μια εφαρμογή. Πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό μέλους για να υποβάλετε τη φόρμα αίτησής σας στην ανοικτή πρόσκληση και να υποβάλετε σχετικές αναφορές μετά την επιλογή σας να υλοποιήσετε κάποιο έργο. Οι πληροφορίες που συμπληρώνετε και ανεβάζετε στην ειδική φόρμα του Διαχειριστή Επιχορήγησης παραμένουν αποθηκευμένες στα συστήματά μας για όσο χρονικό διάστημα τηρούνται οι συμβατικές μας υποχρεώσεις βάσει της σύμβασης και μετά από αυτήν την περίοδο, τα δεδομένα σας διαγράφονται. Μόλις κάνετε μια καταχώρηση, τα δεδομένα σας θα διατηρηθούν για το απαραίτητο χρονικό διάστημα για την κάλυψη της φορολογίας και άλλων υποχρεώσεων του Ελεγκτή με βάση την αντίστοιχη ή άλλη σχετική νομοθεσία ή / και διάταξη.

Όλες αυτές οι πληροφορίες είναι απαραίτητες, σχετικές και κατάλληλες για την μεταξύ μας συναλλαγή και για την υλοποίηση των αντίστοιχων υποχρεώσεων εκ μέρους μας.

Επίσης απαραίτητη είναι η χρήση πληροφοριών σύνδεσης (κωδικός) που πρέπει να ασφαλίσετε και να διατηρήσετε ασφαλείς.

Ειδικά για ζητήματα που σχετίζονται με την επεξεργασία των δεδομένων σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το γραφείο υποστήριξης (όπως αναφέρεται παρακάτω).

7. Ατομικά δικαιώματα βάσει του GDPR

Τα δικαιώματα του υποκειμένου είναι ένας από τους βασικούς τομείς του GDPR. Ο GDPR καθορίζει, προωθεί και προστατεύει μεμονωμένα δικαιώματα που το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί να ασκήσει και είναι τα ακόλουθα:

1. Το δικαίωμα ενημέρωσης: Σημαίνει το δικαίωμα του υποκειμένου να λαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων του, π.χ. την ταυτότητα του υπευθύνου επεξεργασίας, τα στοιχεία επικοινωνίας των υπευθύνων προστασίας δεδομένων, τους σκοπούς και τη νομική βάση για την επεξεργασία , τους παραλήπτες των δεδομένων του, την πρόθεση του υπευθύνου επεξεργασίας να μεταφέρει δεδομένα σε τρίτη χώρα, την περίοδο για την οποία θα αποθηκευτούν τα προσωπικά του δεδομένα, το δικαίωμά του να υποβάλει καταγγελία και οι τρόποι άσκησης των δικαιωμάτων του εναντίον του υπευθύνου επεξεργασίας (άρθρο. 13-14)

2. Το δικαίωμα πρόσβασης: Σημαίνει το δικαίωμα του υποκειμένου να γνωρίζει εάν ή ποια από τα προσωπικά του δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία από τον υπεύθυνο επεξεργασίας, και όπου συμβαίνει αυτό, να λαμβάνει τις πληροφορίες που αναφέρονται στο σημείο (1) παραπάνω (άρθ. 15)

3. Το δικαίωμα διόρθωσης: Σημαίνει το δικαίωμα του υποκειμένου των δεδομένων να ζητήσει διόρθωση ή συμπλήρωση ανακριβών ή ελλιπών προσωπικών δεδομένων (άρθρο 16)

4. Το δικαίωμα διαγραφής: Σημαίνει το δικαίωμα του υποκειμένου των δεδομένων να αιτηθεί από τον υπεύθυνο της επεξεργασίας τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων που τον αφορούν χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση (άρθρο 17)

5. Το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Σημαίνει το δικαίωμα του υποκειμένου των δεδομένων να λάβει από τον ελεγκτή τον περιορισμό της επεξεργασίας υπό τους όρους που καθορίζονται από τον GDPR (άρθρο 18)

6. Το δικαίωμα στη φορητότητα δεδομένων: Σημαίνει το δικαίωμα του υποκειμένου των δεδομένων να λαμβάνει τα δεδομένα που παρέχονται στον ελεγκτή σε μια μεταφερόμενη και αναγνώσιμη από ηλεκτρονική μηχανή μορφή ώστε να τα μεταφέρει σε άλλο ελεγκτή ή να μεταδίδει τα προσωπικά δεδομένα απευθείας από έναν ελεγκτή στον άλλο (άρθρο 20)

7. Δικαίωμα ένστασης: Σημαίνει το δικαίωμα του υποκειμένου των δεδομένων να αντιτίθεται, για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή του, ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (άρθρο 21)

8. Δικαιώματα σε σχέση με την αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και τη μελέτη προφίλ: Σημαίνει το δικαίωμα του υποκειμένου των δεδομένων να μην υπόκειται σε απόφαση που βασίζεται αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης της μελέτης προφίλ, η οποία παράγει νομικά αποτελέσματα που το αφορούν ή τον επηρεάζουν σημαντικά ή της (άρθρο 22).

Δεν πραγματοποιείται αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και μελέτη προφίλ μέσω της ιστοσελίδας μας.

8. Άσκηση των Δικαιωμάτων σας

Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας μπορείτε να αποστείλετε ένα email στο «γραφείο υποστήριξης» (info@asylumand migration-eeagrants.gr)

9. Όταν απαντάμε στα αιτήματά σας

Απαντάμε στο αίτημά σας δωρεάν, χωρίς καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση σε ένα μήνα από την ημερομηνία παραλαβής του αιτήματος. Εάν το αίτημα απαιτεί μεγαλύτερο διάστημα λόγω της πολυπλοκότητας ή / και του αριθμού των αιτημάτων, τότε θα σας ενημερώσουμε για την καθυστέρηση και θα χρειαστεί το πολύ 90 ημέρες για την απάντησή του. Ο Διαχειριστής Επιχορήγησης μπορεί να χρεώσει ένα λογικό τέλος σε περίπτωση που το αίτημα θεωρείται αβάσιμο ή υπερβολικό (ειδικά εάν είναι επαναλαμβανόμενο) ή ο αριθμός αντιγράφων των ζητούμενων πληροφοριών είναι σημαντικός, λαμβάνοντας υπόψη της διοικητικές δαπάνες. Ο Διαχειριστής Επιχορήγησης διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την εκτέλεση του αιτήματος.

10. Ειδοποίηση παραβίασης δεδομένων

Ο Διαχειριστής Επιχορήγησης θα ενημερώσει χωρίς καθυστέρηση για περίπτωση που η παραβίαση είναι πιθανό να οδηγήσει σε «υψηλό κίνδυνο για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων».

11. Υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων

Εάν θεωρείτε ότι τα δεδομένα σας παραβιάζονται με οποιονδήποτε τρόπο, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων (www.dpa.gr), η οποία είναι η αρμόδια εποπτική αρχή για την προστασία των δικαιωμάτων και ελευθεριών των φυσικών προσώπων ενάντια στην προστασία των προσωπικών τους δεδομένων. (διεύθυνση Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ. 210. 6475600, e-mail contact@dpa.gr).

12. Αλλαγές σε αυτήν την Πολιτική Απορρήτου

Θα επικαιροποιήσουμε την παρούσα Πολιτική Απορρήτου όποτε κριθεί απαραίτητο.

Εάν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές σε αυτήν την Πολιτική ή στον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, θα σας ενημερώσουμε αναλόγως είτε δημιουργώντας μια εμφανή ειδοποίηση στον ιστότοπο πριν από την εφαρμογή των αλλαγών είτε με οποιονδήποτε άλλο κατάλληλο μέσο.

Σας συστήνουμε να επισκέπτεστε κατά διαστήματα την Πολιτική Απορρήτου ώστε να πληροφορηθείτε τυχόν αλλαγές.

Σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητο να χρησιμοποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα για οποιονδήποτε άλλο λόγο εκτός από τον αρχικό σκοπό της συλλογής, θα σας ενημερώσουμε αναφέροντας όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και, εάν κριθεί σκόπιμο, θα ζητήσουμε τη συγκατάθεσή σας.

Ο Διαχειριστής Επιχορήγησης μπορεί να τροποποιήσει αυτές τις πληροφορίες σύμφωνα με την ισχύουσα πολιτική σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Η ενημερωμένη έκδοση δημοσιεύεται ανά πάσα στιγμή στην ιστοσελίδα του Διαχειριστή Επιχορήγησης.

Shopping Basket