Έργο Πρόσκλησης: ΣΠΙΤΙ2 / HOUSE2

​Φορέας υλοποίησης: Σύλλογος Μερίμνης Ανηλίκων και Νέων (ΣΜΑΝ)
Αποτέλεσμα: Βελτίωση της ποιότητας στέγασης και άλλων υπηρεσιών παρέχονται σε ανοιχτά κέντρα υποδοχής
Ποσοστό επιχορήγησης: 90%
Ποσό χρηματοδότησης έργου: 1,074,903 ευρώ

To HOUSE2 είναι ένας νέος ξενώνας ασυνόδευτων ανήλικων, δυναμικότητας 16 ατόμων, που φιλοξενεί αγόρια ηλικίας 6-11 ετών και ασυνόδευτες ανήλικες μητέρες με τα παιδιά τους. Ιδρύθηκε μόλις το 2020 φιλοδοξώντας να καλύψει την ανάγκη παροχής νέων θέσεων φιλοξενίας για τις πιο ευάλωτες ομάδες των ασυνόδευτων ανήλικων. Το HOUSE2 γίνεται το δεύτερο σπίτι για τα παιδιά που έχουν εκτεθεί σε κινδύνους, έχουν διωχθεί, έχουν δει έντονη βία και έχουν πέσει θύματα εκμετάλλευσης. Είναι ο δεύτερος ξενώνας που λειτουργεί ο Σύλλογος Μερίμνης Ανηλίκων και Νέων, ένα φιλανθρωπικό σωματείο που αδιάκοπα προσφέρει τις υπηρεσίες του από το 1924.

Μέριμνα:Ο ΣΜΑΝ προσφέρει υπηρεσίες σε παιδιά και νέους όπως θα έκανε μια οικογένεια, το οποίο έχει το αποτέλεσμα τα παιδιά να νιώθουν τον ξενώνα, σπίτι τους. Για το χρονικό διάστημα που μένουν τα παιδιά στο HOUSE2, ο στόχος είναι να νιώσουν φροντίδα και να αποκτήσουν την αίσθηση της ασφάλειας.

Εξωστρέφεια: Μέσα στους πρώτους λίγους μήνες από την ίδρυσή του, το HOUSE2, έχει καταφέρει να χτίσει ισχυρούς δεσμούς με την γειτονιά και συνεργασίες με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. Η εξωστρέφεια και η συνεργασία με εθελοντές και άλλες οργανώσεις στοχεύει στην ουσιαστική ένταξη των παιδιών και στην διάδραση με την τοπική κοινωνία, αναδεικνύοντας τα οφέλη από την διαπολιτισμική συνύπαρξη.

Ομάδα Παιδικής Προστασίας: Σημαντικός πυλώνας της καλής λειτουργίας του HOUSE2 είναι η διεπιστημονική ομάδα του προσωπικού που πλαισιώνει τα παιδιά. Η ομάδα παιδικής προστασίας συνδυάζει επιστημονικό υπόβαθρο καινοτομώντας προς μια νέα κατεύθυνση, καλωσορίζοντας νέες ειδικότητες ανθρώπων που επιθυμούν να εργαστούν στο πεδίο.

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο, εδώ.