Έργο πρόσκλησης με τίτλο: ΣΠΙΤΙ2

Φορέας Υλοποίησης Αποτέλεσμα προγράμματος στο οποίο συμβάλει το έργο:Ποσοστό Επιχορήγησης:Μέγιστο Ποσό Επιδότησης Έργου:
Σύλλογος Μερίμνης Ανηλίκων και Νέων (ΣΜΑΝ)Βελτίωση της ποιότητας στέγασης και άλλων υπηρεσιών παρέχονται σε ανοιχτά κέντρα υποδοχής90%€ 1.074.903

Το έργο στοχεύει στη δημιουργία ενός νέου κέντρου μακροχρόνιας φιλοξενίας για 16 ασυνόδευτους ανηλίκους στο κέντρο της Αθήνας. Προβλέπεται η δημιουργία ενός καινοτόμου τύπου ξενώνα φιλοξενίας 12 ασυνόδευτων αγοριών ηλικίας 6-12 ετών και δύο ασυνόδευτων ανηλίκων μητέρων με τα παιδιά τους. Συνολικά, 96 άτομα αναμένεται να υποστηριχθούν κατά τη διάρκεια 35 μηνών από την έναρξη της υλοποίησης του έργου.

Tags: No tags

Comments are closed.