Διαχειριστής Επιχορήγησης:

#Ourheroes – Η Ιστορία Της Μαριάννα Χρήστου

Ημερομηνία

«Ονομάζομαι Μαριάννα Χρήστου. Είμαι κοινωνική λειτουργός με ειδίκευση στην προστασία ευάλωτων μεταναστών, προσφύγων και αιτούντων άσυλο σε όλα τα στάδια, από την υποδοχή σε δομές μέχρι την κοινωνική τους ένταξη. Έχω επίσης εμπειρία στην προστασία και την υποστήριξη των επιζώντων έμφυλης βίας και εμπορίας ανθρώπων. Έχοντας εργαστεί αρκετά χρόνια στον χώρο, πιστεύω ότι έχω μεγάλη εμπειρία να μοιραστώ και ταυτόχρονα να προωθήσω καλές πρακτικές για επαγγελματίες πρώτης γραμμής που θα τις εφαρμόζουν στην καθημερινή τους εργασία και όχι απλώς να παραμείνουν σε θεωρητικό επίπεδο των παρεμβάσεων. ”

 

Ποιο είναι το πιο σημαντικό αποτέλεσμα που έχετε αποκομίσει μέσω του « Capacity Building project »;

Στο παρελθόν, η επαγγελματική μου εμπειρία βασιζόταν σε Διεθνείς Οργανισμούς και τοπικές ΜΚΟ. Σε αυτή τη θέση, μου δόθηκε η ευκαιρία να κατανοήσω τη νοοτροπία του δημόσιου τομέα, κάτι που θα με βοηθήσει να διαμορφώσω καλύτερα τη συνηγορία μου και να την διαμορφώνω πιο στοχευμένα στο μέλλον.

Υπάρχουν προκλήσεις κατά την υλοποίηση των εκπαιδεύσεων; Αν ναι, ποιες είναι αυτές; Πώς τις αντιμετωπίζετε;

Υπήρξαν αρκετές περιπτώσεις ασκουμένων που δεν ήταν ανοιχτοί σε μια προσέγγιση με επίκεντρο τα ανθρώπινα δικαιώματα, πιστεύοντας ότι δεν ήταν αρκετά «αντικειμενική», «επαγγελματική» ή «ουδέτερη». Η δυναμική της ομάδας βοήθησε στην επίλυση τέτοιων ζητημάτων όταν προκύπταν: ο εκπαιδευτής άφηνε χώρο για μια ανοιχτή συζήτηση εντός της ομάδας, προωθώντας έναν κριτικό τρόπο σκέψης. Έτσι, οι άλλοι συμμετέχοντες θα ήταν αυτοί που θα πρότειναν μια απάντηση στις σχετικές ανησυχίες που τέθηκαν.

Ποια είναι η αξία των εκπαιδεύσεων;

Οι εκπαιδεύσεις προσφέρουν διέξοδο από την καθημερινή ρουτίνα, επομένως οι επαγγελματίες του χώρου είναι πρόθυμοι να συμμετάσχουν και να μοιραστούν τις εμπειρίες τους, καθώς αυτή η διαδικασία προσφέρει ανακούφιση και χρησιμεύει, μεταξύ άλλων, ως τρόπος μετριασμού του εργασιακού άγχους. Επίσης, το να μοιραστούν και να ακούσουν τις απόψεις και τις εμπειρίες άλλων επαγγελματιών στον τομέα ήταν μια εξαιρετική ευκαιρία για αυτούς να προβληματιστούν σχετικά με τη δουλειά τους, να δημιουργήσουν δίκτυα και να ενισχύσουν τις παρεμβάσεις τους αργότερα.

 

Πιστεύετε ότι το «Έργο Ανάπτυξης Ικανοτήτων» διαφέρει από άλλα έργα; Εάν ναι, γιατί;

Η αξία αυτού του έργου είναι το άνοιγμα στη δημιουργικότητα των εκπαιδευτών σε συνδυασμό με την ευελιξία να προσαρμόζει τις δραστηριότητές του μέσω μιας συνεχούς αξιολόγησης αναγκών, ανταποκρινόμενη στις πραγματικές ανάγκες των επαγγελματιών πρώτης γραμμής με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο.

Shopping Basket