Εκδήλωση Έναρξης

Εκδήλωση έναρξης των προγραμμάτων «Τοπική ανάπτυξη και μείωση της φτώχειας» και «Άσυλο και μετανάστευση» που χρηματοδοτούνται από την EEA Grants στην Ελλάδα (2019-2024).
Ο Διαχειριστής Επιχορήγησης και για τα δύο Προγράμματα στην Ελλάδα είναι η ΣΟΛ Crowe σε συνεργασία με το HumanRights360.

Τετάρτη, 30 Οκτωβρίου 2019 στις 4:00 ΜM – 7:00 ΜM

Σεράφιο, Πόλη της Αθήνας

Comments are closed.